Næsten 50 millioner kroner i støtte til danske erhvervshavne

Der er millioner på vej til projekter i danske erhvervshavne fra forligspartierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035
06 mar 2023

I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en havnepulje, hvor danske erhvervshavne kunne søge tilskud til op mod 50 procent af projektsummen til for eksempel etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Der har været stor interesse for havnepuljen, og nu er ti projekter blevet godkendt af Trafikstyrelsen, og de ender med at få sammenlagt 49,5 millioner kroner.

Der var i alt afsat 50 millioner kroner til puljen, hvoraf der er afsat op til én procent til Trafikstyrelsens administration af puljen.

Den samlede projektsum ansøgte var på cirka 109 millioner kroner. I alt 28 projekter havde søgt om tilskud ved ansøgningsfristens udløb, men kun ti fik støtte.

Det er Trafikstyrelsen, der administrerer Havnepuljen.

Se listen over tildeling af støtte her:

Associated Danish Ports A/S

Projekt: Landstrøm til international ro/ro-trafik på Fredericia Havn
Ansøgt tilskud: 8 millioner kroner
Tildelt tilskud: 8 millioner kroner

Kalundborg Havn

Projekt: Landstrøm i Kalundborg Havns Østhavn
Ansøgt tilskud: 6,7 millioner kroner
Tildelt tilskud: 6,6 millioner kroner

Skagen Havn

Projekt: Udvidelse af Auktionsbassin i Skagen Havn
Ansøgt tilskud: 11,3 millioner kroner
Tildelt tilskud: 9,5 millioner kroner

Thyborøn Havn

Projekt: Landstrømsanlæg på Thyborøn Havn
Ansøgt tilskud: 2,6 millioner kroner
Tildelt tilskud: 2,6 millioner kroner

Vejle Erhvervshavn

Projekt: Udbygning af havnen som multimodalt knudepunkt
Ansøgt tilskud: 5 millioner kroner
Tildelt tilskud: 5 millioner kroner

Hvide Sande Havn

Projekt: Ny Nordvestkaj i Hvide Sande
Ansøgt tilskud: 9 millioner kroner
Tildelt tilskud: 8,6 millioner kroner

Thorsminde Havn

Projekt: Opgradering af Thorsminde havn til basishavn for vindoperatører
Ansøgt tilskud: 3,4 millioner kroner
Tildelt tilskud: 3,1 millioner kroner

Thorsminde Havn

Projekt: Nyt Kajanlæg til Thorsminde havn
Ansøgt tilskud: 4,2 millioner kroner
Tildelt tilskud: 4 millioner kroner

Thyborøn Havn

Projekt: Ny indkørsel til Sydhavnsområdet
Ansøgt tilskud: 3,5 millioner kroner
Tildelt tilskud: 1,5 millioner kroner

Aabenraa Havn

Projekt: Forbedring af fendre på Kaj 8 i Aabenraa Havn
Ansøgt tilskud: 0,6 millioner kroner
Tildelt tilskud: 0,6 millioner kroner

Læs mere om:

Flere Nyheder