Nyt projekt skal bringe muslinge- og østersbanker tilbage i Limfjorden

Et 6-årigt samarbejde mellem Limfjordsrådet, seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører danner et storstile...
af Louise Svane Pedersen
10 jan 2023

Coastal Life hedder det storstilede naturgenopretningsprojekt, der med 300 millioner kroner i ryggen over de næste 4-6 år skal hjælpe os mod biodiversitetskrise og stigende vandstand. DTU Aqua er med i projektet fra starten til at realisere indsatser i 2023.

For DTU Aquas vedkommende handler Coastal Life-projektet om at etablere biogene rev i den del af Limfjorden, der hedder Løgstør BredningBiogene rev er naturrev som fx banker af limfjordsøsters og blåmuslinger. Revene skal være en del af kystbeskyttelsen ud for holmene ved Vejlerne:

- Biogene rev er vigtige levesteder for mange smådyr og planter og øger dermed naturligt biodiversiteten, hvor de er. Men de kan forhåbentlig også medvirke til af forhindre erosion og beskytte ålegræsset, siger Jens Kjerulf Petersen, professor og projektleder på DTU Aquas del af Coastal Life-projektet.

Det er Limfjordsrådet, der står i spidsen for Coastal Life. Hovedprojektet er finansieret med ca. 60 mio. kr. fra EU og 40 mio. kr. fra Ørsted, Aage V. Jensen Naturfond, Miljøstyrelsen og de involverede kommuner. Dertil kommer tilstødende vådområdeprojekter, der løfter det samlede beløb til 300 mio, kr.

Ud over etablering af biogene rev i Løgstør Bredning, som DTU Aqua står for, er nogle af værktøjerne i den store naturgenopretningsplan udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og genskabelse af øer og holme.  Dertil skal de mange forskellige partnere sammen udvikle og efterfølgende overvåge indsatserne og formidle, hvordan det hele virker

De involverede kommer er Ålborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Mariagerfjord og Nordfyn. Derudover består partnerskabet af de fire universiteter Århus Universitet, Aalborg universitet, Syddansk universitet og DTU Aqua, Natur- og Miljøstyrelsen samt Ørsted, Ornit.dk, Norddanmarks EU-kontor og Limfjordsmuseet.

Object reference not set to an instance of an object.

Læs mere om:

Flere Nyheder