Ph.d-forsvar om lette fiskeredskabers påvirkning af havbunden

Kl. 13. i dag vil Katrina Bromhall forsvare sin ph.d.-afhandling hos DTU Aqua i Lyngby
17 mar 2023

Katrina Bromhall har skrevet en ph.d.-afhandling om lette fiskeredskabers påvirkning af havbunden – at man kan mindske påvirkningen ved at bruge lette redskaber, der er mindre i direkte kontakt med havbunden.

Sådanne modificerede og lette fiskeredskaber er allerede introduceret i det kommercielle fiskeri i Danmark. Hidtil er det imidlertid ikke undersøgt eksperimentelt, hvilken indvirkning redskaberne har på havbundens makrofauna Det har ph.d.-studerende Katrina Bromhall, DTU Aqua, nu gjort. Og det er denne afhandling, hun skal forsvare i eftermiddag kl. 13. Det er muligt at føle forsvaret på DTU i Lyngby eller online her.

Ph.d.-projektet ”The effect of modified and lightweight fishing gears on benthic macrofauna" har undersøgt effekten af tre letvægts- eller modificerede fiskeredskaber. Formålet med undersøgelserne var at vurdere, om færre bunddyr døde, når der blev fisket med lette fiskeredskaber sammenlignet med konventionelle fiske, redskaber, der anvendes i vid udstrækning i fiskeindustrien. 

De undersøgte fiskeredskaber var en let muslingeskraber og et snurrevod, som begge anvendes i det kommercielle fiskeri i Danmark. Desuden omfattede undersøgelserne et modificeret tobistrawl, som er udviklet og afprøvet som et alternativ til det traditionelle tobistrawl.

I ph.d.-afhandlingen konkluderer Katrina Bromhall overordnet, at de lette fiskeredskaber, hun har undersøgt, reducerer fiskeriets indvirkning på havbundens makrofauna. Der er dog stadig en vis grad af påvirkning, og letvægtsredskaber eliminerer derfor ikke fuldstændig de fysiske skadevirkninger fra fiskeri. I stedet kan letvægts- og modificerede redskaber ses som en forbedring af eksisterende fiskeredskaber. I afhandlingen diskuterer Katrina Bromhall, hvordan resultaterne kan bruges i fiskeriforvaltningen, og om lette fiskeredskaber er et bedre alternativ, især i områder, hvor der er særlige beskyttelseshensyn, som i Natura 2000-områder.

Om forsvaret

Katrina Bromhall forsvarer sin ph.d.-afhandling "The effect of modified and lightweight fishing gears on benthic macrofauna” fredag den 17. marts 2023 kl. 13.00 på DTU i Lyngby, bygning 303A, auditorium 41. Forsvaret kan også følges på Zoom.

Flere Nyheder