Afhandling om det marine økosystem i Østersøen

Med særlig fokus på bestande, der har betydning for fiskeriet
af Claus Kirkegaard
08 okt 2020

Østersøen er udsat for adskillige påvirkninger, som delvist har menneskelig oprindelse. Det omfatter næringsstofbelastning fra land, klimaforandringer samt fiskeri.

I sit ph.d.-studie har Sieme Bossier, DTU Aqua, undersøgt, hvordan disse forhold påvirker det marine økosystem med særligt fokus på bestande, som har betydning i fiskeriet, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. 

Du kan læse mere på DTU Aquas hjemmeside her

Sieme Bossier konkluderer i sin ph.d.-afhandling, at resultaterne af forskningen indikerer, at store næringsstofbelastninger (eutrofiering) er hoveddrivkraften i økosystemændringer. For de vigtigste fiskearter indikerer resultaterne, at det medfører et fald i torskeforekomsterne samt øgede forekomster af brisling og sild.

Dog vil klimaændringer på længere sigt påvirke økosystemet mere end næringsstofbelastningerne, nemlig når ilt- og saltholdigheden i vandet falder, og temperaturen stiger til niveuaer, som forhindrer fiskenes gydning. 

Afhandlingen pointerer dog også, at det er svært at bestemme den eksakte effekt af klimaændringer og eutrofiering samt deres kombinerede effekter, fordi der er store usikkerheder i klimamodellens fremskrivninger. 

Modellen, som forskerne har arbejdet med, omfatter hele dynamikken i Østersøens økosystem.  Derudover har forskerne anvendt en bio-geokemisk klimamodel for at inkludere fremskrivninger af klimaændringer og ændringer i næringsstofbelastninger. 

Sieme Bossier skal forsvare sin afhandling d. 23. oktober, og det vil i disse corona-tider foregå via Zoom.

 

 

 

 

Læs mere om:

Flere Nyheder