Biomass.dk etablerer tankterminal på Hirtshals Havn

De første tre tanke kommer i uge 42 og er startskuddet på et stort biomasseanlæg
13 okt 2020

Når Biomass.dk inden længe opfører den første etape af en stor og moderne tankterminal til flydende biomasser på Hirtshals Havn, bliver det et skridt ind i fremtiden – både for den grønne dagsorden og for fiskeforædlingsklyngen i Hirtshals.

De første tre tanke, som på sigt skal blive en del af et større biomasseanlæg, forventes at ankomme til Hirtshals Havn i løbet af uge 42. Tankene fragtes til Hirtshals på blokvogne med et ro/ro-fragtskib, hvorefter de opstilles og samles direkte på det lejede areal. Det forventes at anlægget allerede kan sættes i drift i løbet af november.

- Vi havde afsøgt en række andre muligheder, inden vi traf den endelige beslutning om, at vores nye tanklager skulle placeres på Hirtshals Havn. Vores konklusion pegede dog entydigt på, at vi opnår den geografisk mest optimale placering og infrastruktur på Hirtshals Havn – både i forhold til tilførsler af biomasse og til den videre afsætning, fortæller Jens R. Schrøder, direktør ved Biomass.dk.

Biomass.dk, som står bag projektet, har specialiseret sig i genbrug af organiske restprodukter – biomasse – der bl.a. anvendes i produktionen af bionaturgas i danske biogasanlæg. Foruden at bidrage til den grønne omstilling og en reduktion af energiproduktionens samlede klimabelastning kommer Biomass.dk´s nye tankterminal også til at udgøre en vigtig del af fødevareklyngen på Hirtshals Havn gennem samarbejder med fiskeindustrien.

Det nordeuropæiske marked danner grundlag for virksomhedens aktiviteter, og således modtager Biomass.dk bl.a. biprodukter så som ensilage fra den nordatlantiske lakseindustri, glycerin fra biodieselproduktioner samt andre lignende produkter.

Med de tre tanke, der hver har en højde på 13 meter og en diameter på 11 meter, har Biomass.dk mulighed for at modtage volumener på op til 3.500 tons. I tilknytning til tankanlægget etableres desuden flere stordimensionerede rørledninger direkte til kajkanten, hvilket muliggør en hurtig indpumpning direkte fra skibet til tankanlægget, samt håndtering af forskellige produkttyper og dermed en effektiv produkthåndtering.

Biomass.dk blev stiftet i 2018 med et formål om at etablere og varetage store mængder af organiske biprodukter, som kan bruges til grøn energi. Biomass.dk er delvist ejet af Grøngas og af verdens største private energiselskab, E.ON.

Læs mere om:

Flere Nyheder