Bølger, vind og hydrogen samler europæiske partnere i Hvide Sande

Stor workshop og partnerskabsmøde for DUAL Ports i Hvide Sande
08 nov 2019

Den 9.-10. december får Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme fuldt hus. De skal nemlig være værter for deres europæiske samarbejdspartnere og deltagere, der har interesse for stormødets emne, som er de vedvarende energiformer; Vind-, bølge- og solenergi samt fremstilling af hydrogen og varme.

Samfundet stiller løbende krav om grønne og energibesparende tiltag, og det gælder også for skibstrafikken og havnene, der skal supportere de mange fartøjer, der benytter sig af havnenes faciliteter. Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme er derfor blevet en del af det europæiske projekt DUAL Ports. Samarbejdet mellem små og mellemstore havne i Nordsø regionen handler om at finde bæredygtige løsninger til reducering af CO2 udslippet i havnene.

 

Internationalt samarbejde til lokal glæde

Partnerne i DUAL Ports mødes flere gange om året for at dele deres viden og fremgang på dette område, og denne gang mødes de i Hvide Sande – og det er ikke helt uden grund. Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme har nemlig allerede faciliteterne til at kunne udvinde bæredygtig energi fra deres eksisterende vindmøller, solfangeranlæg og nye varmepumpesystem, som tager varmen fra luften og transformerer den til fjernvarme. 

DUAL Ports hjælper med viden, erfaring og finansiering, så Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme kan opnå deres mål.

- Vi vil bruge energien fra de tre vindmøller, vi selv ejer, og fra vores solfangeranlæg og nyinstallerede varmepumper til at producere fjernvarme, som derved vil være ”grøn” og uden CO2 udledning. Den overskydende vindenergi skal bruges til hydrogenfremstilling, hvor hydrogenet skal benyttes lokalt. ”Spildproduktet” ved fremstilling af hydrogen er varme, der kan anvendes til fjernvarmeproduktionen. Det forventes, at når projektet står færdig, vil Fjernvarmeværkets samlede CO2 reduktion mindst udgøre 6.300 tons CO2 årligt svarende til en reduktion på 94 %”,fortæller Martin Halkjær, driftsleder hos Hvide Sande Fjernvarme, som får en særlig plads på talerstolen for at fortælle om projektets ambitiøse mål.

Foruden en rundvisning af Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarmes faciliteter vil alle deltagere også kunne høre 14 forskellige talere fortælle om deres arbejde med bæredygtig udvikling i havne.

- Vi har mange dygtige kolleger på tværs af europæiske grænser, som hver især arbejder på deres pilotprojekt under DUAL Ports. Til netop denne workshop samler vi vores viden og erfaring om energi fra vind, sol og bølger til fremstilling af elektricitet, hydrogen og varme og dermed minimering af CO2 udslippet – og jeg glæder mig enormt til at høre om deres arbejde og fremgang, som vi vil drage nytte af, siger Bent Haumann, Senior Business Development Manager hos Hvide Sande Havn.

Emnerne vil omhandle alt fra de nyeste teknologier for vind-, bølge-, og varme-energi. Eksperter og projektledere fra forskellige havne, erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner vil deltage i workshoppen for at dele deres arbejde og fremgang, og ikke mindst for at vende hjem fyldt med ny viden og nye innovative ideer til bæredygtig udvikling.

 

DUAL Ports og Hvide Sande

Sekretariatsleder Christian Byrith hos The Joint Secretariat of Interreg North Sea Region i Viborg besøger også faciliteterne i Hvide Sande.

- Jeg glæder mig til at deltage i workshoppen i Hvide Sande og til at høre om pilotprojekternes fremgang i udvinding af vedvarende energi. Sekretariatet administrerer hver dag finansiering af forskellige bæredygtige projekter i de syv lande, som er med i Interreg North Sea Programmet, og det er altid særligt interessant at være med til møderne, hvor partneres arbejde, viden og erfaring udveksles til fælles fordel, fortæller Christian Byrith.

DUAL Ports er et projekt under Interreg North Sea Region, som støtter den bæredygtige og økonomiske udvikling i regionerne omkring Nordsøen. Sekretariatet i Viborg administrerer 167 millioner euro, der skal bruges til at finansiere projekter, der skal finde realistiske løsninger til problemstillinger, som er delt mellem regionerne. For DUAL Ports handler det om løsninger til bæredygtig havnedrift i de syv lande omkring Nordsøen.

Læs mere om:

Flere Nyheder