Corona-opdatering fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

De følger situationen nøje - og tager især deres forholdsregler i Nordjylland
06 nov 2020

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd følger, fortsat myndighedernes vejledninger i forbindelse med risikoen for corona-smitte.

De løser fortsat opgaver ude af huset, og i den forbindelse vil de naturligvis anvende de påkrævede værnemidler og vil samtidig opfordre personer med tilknytning til opgaverne om at gøre det samme.

Ved opgaver i de områder, der er omfattet af den seneste nedlukning i Nordjylland pr. 6. november 2020, løses disse under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer og som udgangspunkt uden fysisk fremmøde på fartøjerne i de berørte områder, med mindre livstruende eller uopsættelige hensyn tilsiger dette herunder varetagelsen af kritiske funktioner.

Seneste nedlukning har medført en lang række spørgsmål fra erhvervet, hvilket der fra forskellige sider arbejdes på at finde svar på. Dette vil Fiskeriets Arbejdsmiljøråd følge tæt og holde erhvervet orienteret bl.a. gennem nyheder på rådets hjemmeside.

Fartøjer hjemmehørende i de berørte områder, der får problemer med at overholde synsterminer, opfordres til at kontakte Søfartsstyrelsen eller Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, så skal vi gerne være behjælpelige med en kontakt til Søfartsstyrelsen.

Flere Nyheder