Danske Havne: Husk fiskerihavnene i nyt Brexit-akutberedskab

Regeringen bør tænke Brexit-problemerne for de danske fiskerihavne ind i det nye Brexit-akutberedskab, mener Danske Havne
af Claus Kirkegaard
19 sep 2019

Efterhånden som Brexit kommer nærmere, bliver det også tydeligt, hvad der er på spil for de danske fiskerihavne, hvis EU og Storbritannien ikke lander en aftale. Derfor bør regeringen også tænke danske fiskerihavne ind i det akutberedskab, som lige er blevet præsenteret, skriver Danske Havne i en pressemeddelelse.

Danske fiskere henter nemlig omkring 40 procent af deres fangst i britisk farvand, og vurderingen er ifølge en rapport fra Aalborg Universitet om Brexit og dansk fiskeri, at fisk for en milliard kroner og mellem 272 og 844 danske arbejdspladser dermed er i fare for at gå tabt.

Danske Havne mødtes så sent som i sidste uge i Thyborøn med de vestjyske fiskerihavne, der står for størstedelen af dansk fiskeri, og her var der et klart ønske om, at man fra politisk hold har fokus på at sikre bedst mulige rammevilkår for fiskerne og fiskerihavnene frem imod Brexit:

- Usikkerheden om Brexit er ikke blevet mindre. Tværtimod. Derfor er det vigtigt, at vi får smidige vilkår, så vi kan agere hurtigt, når Brexit rammer, for vi ved stadig ikke hvordan det ender,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne, og fortsætter:

- Vores fiskerihavne spiller en vigtig rolle. Vi taler tusindvis af arbejdspladser, og det handler altså ikke kun om dem, der lige arbejder på havnen. Det handler også om lokalsamfundene, der på mange måder er bundet sammen med havnene. Fiskeriet er vigtigt for hele branchen, fordi det afleder mange job til alle dem, der eksempelvis tager imod fisken, dem, der forarbejder fisken, og dem, der transporterer dem videre. Derfor håber vi selvfølgelig også fra Danske Havnes side på, at de danske politikere har solidt fokus på emnet og tænker det ind i det nye Brexit-akutberedskab. Og vi gør i al ydmyghed opmærksom på, at der er det særlige ved fiskerierhvervet, at det genererer beskæftigelse i dele af Danmark, der ikke er særlig forvænt med investeringer.

Usikkerheden om udfaldet af forhandlingerne og konsekvenserne for den danske fiskerisektor kan allerede i dag være udslagsgivende for, at ellers rentable investeringer i den danske fiskerisektor udskydes eller helt undlades. Det mener man i hvert fald i landets fiskerihavne, og der er derfor stor bekymring at spore i blandt andet Thyborøn Havn, der er blandt Danmarks største fiskerihavne:

- Som for alle andre store fiskerihavne i Danmark, så er også fiskeriet i Thyborøn afhængig af muligheden for at fiske i britisk farvand. Det gælder ikke mindst for industrifiskeriet efter især tobis til fiskemelsindustrien. Udsigten til et hårdt Brexit giver derfor en del usikkerhed i hele fiskeriet, som selvfølgelig risikerer at smitte af på hele følgeerhvervet og investeringerne i fiskeriet, siger Jesper Holt Jensen, der er havnedirektør i Thyborøn, og afslutter:

- Som situationen er lige nu, må vi bare se tiden an og håbe på, at fiskeriet ikke bliver glemt i de forhandlinger, der vil følge efter et scenarie uden en aftale mellem EU og Storbritannien.

Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen tilføjer:

- I næste uge tager vi hul på udmøntningen af midler i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Det er her afgørende, at der prioriteres midler til fiskerihavnene, så vi beholder et højt investeringsniveau på trods af usikkerhederne forbundet med Brexit. Det ønsker vi os af S-regeringen, og jeg føler mig sikker på, at den er lydhør. 

Læs mere om:

Flere Nyheder