Der mangler kvinder på de maritime uddannelser

Der er for få kvinder på de maritime uddannelser. Det vil Uddannelses- og Forskningsministeriet nu gøre noget ved
af Claus Kirkegaard
07 jul 2020

Under 10 procent af de studerende på de maritime uddannelser er kvinder. En rapport viser, at kvinder blandt andet mangler viden, om de mange muligheder, der er med en maritim uddannelse. Det skal der gøres noget ved, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er for mange kvinder, der ikke kender til de gode karrieremuligheder, som de maritime uddannelser giver, viser en rapport, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort.

For eksempel fravælger mange kvinder uddannelsen til maskinmester, fordi de opfatter den som en specialistuddannelse, som er lig med en karriere til søs - selv om størstedelen af maskinmestre faktisk arbejder på land, og uddannelsen er en teknisk generalistuddannelse, der blandt andet har fokus på ledelse.

- Det Blå Danmark spiller en central rolle for dansk vækst. Branchen har allerede fokus på kønsproblemstillingen, og det skal vi også have i uddannelsessammenhæng. Flere skal kende til mulighederne og vide, at de maritime uddannelser også er for dem. Vi skal have alle i spil – så branchen får adgang til en større talentmasse, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Rapporten viser også, at de maritime uddannelser er forbundet med en mandsdomineret kultur, som fraholder flere kvinder fra at vælge det maritime erhverv.

- Vi kan se, at de maritime uddannelser og brancherne, som udgør Det Blå Danmark, konsekvent bliver fravalgt. Både på grund af kønsstrukturer, og fordi valget ikke bliver truffet på et oplyst grundlag. Det skal der rettes op på, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet afsætter nu 500.000 kroner til, at optaget af kvinder på de maritime uddannelser bliver styrket med baggrund i rapportens resultater.

Du kan se hele rapporten her

Læs mere om:

Flere Nyheder