Design af fundamenter til havvindmøller kan gavne fisk

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr
af Claus Kirkegaard
10 jul 2020

Der er lavet mange undersøgelser af kunstige rev forskellige steder i verden. Undersøgelserne viser ofte, at der er flere fisk og andre dyr ved de kunstige rev i havet. Samtidigt er der noget, der tyder på, at havmøllers fundamenter kan fungere som kunstige rev.

- Men kan vi bruge vores viden fra de kunstige rev til at forbedre havmøllernes fundamenter? Kan vi anvende vores viden om kunstige rev til at gøre havmøllernes fundamenter til gode levesteder for fisk og andre organismer i havet?.

De spørgsmål stillede seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua for et par år siden.  

Fundamenter fungerer som kunstige rev

Han og andre forskere på DTU Aqua besluttede sig for at undersøge sagen nærmere ved at analysere indholdet af over 6.000 artikler. De konkluderer efterfølgende, at havmøllernes fundamenter fungerer som kunstige rev. Analysen peger også på forskellige metoder, der kan bruges til at gøre havmøllernes fundamenter til gode levesteder for en række fisk og andre organismer i havet.

- Vores analyse viser, at havmøllernes fundamenter ofte udnyttes af både fisk og havpattedyr. Dyrene bruger formentlig områderne til at søge føde eller skjul. Tidligere undersøgelser har påvist, at arter som torsk og marsvin kan udnytte havområder med vindmøller til at skjule sig eller søge føde. Undersøgelser af torsk viser, at individuelle fisk kan finde på at opholde sig ved fundamenterne i mange måneder. Det viser, at fundamenterne kan være et foretrukket levested for fiskene, siger forskningsassistent Maria Glarou, der har været med til at udføre analysen.

- Mange af studierne, som vi gennemgik, viste, at såvel mængden af fisk som antallet af forskellige arter steg efter anlæggelsen af kunstige rev eller havmøllefundamenter, uddyber Maria Glarou.

Optimer designet

- Vores analyse har afdækket en række steder, hvor man kan skrue på designet af havmøllefundamenter, så man kan øge både hvor mange – og hvor mange forskellige arter – af fisk og andre organismer, der lever i området. Det er et forskningsfelt, det bliver spændende at arbejde videre med, for måske kan vi skræddersy fundamenter, så de især forbedrer leveforholdene for kommercielt interessante eller truede arter, siger Jon C. Svendsen.

Han tilføjer, at man i Holland allerede har indført regler om, at virksomheder, der skal opsætte havvindmøller på hollandsk område, skal dokumentere, at de bestræber sig på at designe og bygge vindmølleparkerne på en måde, som fremmer naturbevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets økosystemer.

Læs mere om:

Flere Nyheder