Det er NU, I skal sende jeres skibe til service, reparation og grøn opgradering

Ordrebøgerne skrumper med bekymrende hast i den danske maritime industri. Derfor opfordre stat og kommuner til at fremrykke service, reparationer mm.
af Line Dalgaard Jensen
27 mar 2020

Den private skibsfart er hårdt ramt af corona- og stiller i vidt omfang planlagte aktiviteter i bero.

Derfor opfordrer den maritime industri nu kommuner og stat til at holde hånden under branchen. Medregner man Forsvarets skibe, drejer det sig om over 150 fartøjer, som for branchen nu kan få meget stor betydning, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

- For nogle af de skibe vil det være muligt at fremrykke service, reparationer eller miljøforbedrende tiltag. Både for værfter og for udstyrsproducenter er det helt afgørende, at ordrebogen ikke bliver fuldstændigt tømt. Selv om en opgave ligger nogle måneder fremme i tid, kan den være afgørende for at holde på medarbejderne, og med så stort et antal skibe, bør der være opgaver at sætte i gang, siger Jenny Braat.

Dystre tal fra den maritime industri

Halvdelen forventer fyringer

Danske Maritime har spurgt sine medlemmer, hvordan de er berørt af coronakrisen i forhold til antal medarbejdere.

  • Halvdelen forventer allerede nu at skulle fyre medarbejdere
  • Knap hver femte virksomhed kan endnu ikke overskue, om de bliver nødt til at fyre
  • Kun tre ud af ti virksomheder forventer at kunne beholde alle deres ansatte

Ud af de virksomheder, der kommer til at skulle fyre, forventer godt en tredjedel at kunne holde sig under ti pct., mens knap seks ud af ti forventer at fyre op til halvdelen deres ansatte, og seks pct. risikerer at komme helt op på 80 pct. af medarbejderne

Undersøgelsen viser samtidig, at den maritime industri kun i begrænset omfang har glæde af de øvrige politiske hjælpepakker. Langt fra alle udgifter dækkes, og særligt mindre virksomheder er hårdt pressede. Det er først og fremmest nye ordrer, der er brug for, men også andre ting kan hjælpe:

For det første ville lønkompensation være langt mere anvendelig, hvis den kunne bruges sammen med en lovliggjort midlertidig lønnedgang. For det andet kan det bidrage positivt at sætte gang i ny forskning og produktudvikling, som dels fastholder viden og kompetencer, og som samtidig skaber noget at bygge videre på. Og for det tredje er der brug for nogle særlige tiltag for de mange rejsende montører i industrien, som rundt i verden har brug for mere lempelige rejsemuligheder. Lukkede grænser er for et globalt erhverv noget nær en katastrofe, siger Jenny Braat.

 

Værfter og udstyrsproducenter mærker krisen

Bl.a. På Søby Værft har man fået flere ordrer annulleret og forsøger nu at håndtere corona-situationen ved, at medarbejderne afvikler ferie og afspadsering i størst muligt omfang. Også udstyrsproducenter kan mærke krisen, og håber, at man fra offentlig side kan bidrage til, at branchen kommer bedst muligt gennem corona-krisen. Nogle opgaver berøres mere end andre, men det ukendte tidsperspektiv skaber stor usikkerhed, fortæller Lars Henrik Hejlesen, som er Head of Propulsion, Retrofit & Upgrade hos MAN Energy Solutions i Frederikshavn:

- Så vi vil gerne opfordre til at få set alle offentligt ejede skibe efter i sømmene. Netop nu opstår der ledig kapacitet til for eksempel at forbedre skibene med brændstofbesparende teknologi eller nye grønne løsninger, så det kan både være godt for branchen og godt for miljøet, hvis det offentlige fremrykker ordrer.

 

Brug for en håndsrækning

Siden corona-krisen for alvor ramte Danmark, har telefonerne glødet hos Danske Maritime. Selv om de politiske tiltag om blandt andet lønkompensation er en tiltrængt håndsrækning, er det langtfra nok, når man ser frem i tid, siger Jenny Braat:

- Der skal vises politisk handlekraft på endnu flere fronter. Mange kommunalt ejede færger er af ældre dato, og rigtig mange af de skibe, vi her taler om, kan gøres mere energieffektive og klima- og miljøvenlige, hvis et byråd, Forsvaret eller en af de andre ejere beslutter sig for at prioritere det. For andre kan det give mening at sende lidt tidligere til service, hvis driften af skibet alligevel er helt eller delvist indstillet, eller at få bygget nye skibe. Det offentlige både kan og bør hjælpe den maritime industri, og det gælder i hele landet.

Læs mere om:

Flere Nyheder