DTU Aqua-projekt kortlægger affald i Nordsøen

Foreløbige analyser viser, at langt det meste affald i Nordsøen er en eller anden form for plastik
af Claus Kirkegaard
09 aug 2019

DTU Aquas projekt MARLINS, som står for Marine Litter int the water column og the North Sea, kortlægger affald i vandsøjlen i Nordsøen.

Det indsamlede affald, som DTU Aqua sorterer, er en sidegevinst fra de årlige sildelarvetogter i februar.

De foreløbige resultater fra 2017 viser, at over 95 procent af affaldet er en eller anden form for plastik, og at der er meget skrald langs den jyske vestkyst og i Skagerrak, mens andre områder længere ude på havet eller ved den britiske kyst er mindre påvirket.

Formålet med projektet, som er støttet af Velux Fonden, er at finde ud af, hvor meget  og hvilke typer affald, der flyder rundt i vandsøjlen i Nordsøen, hvordan de forskellige affaldstyper er fordelt om om muligt at finde frem til kilderne til de mest hyppige affaldstyper.

Flere Nyheder