Erstatning efter svovlbrinteulykke i Strandby

Vestre Landsret har dømt Grenaa Lossekompagni til at betale erstatning til Nick Vejle, der fik en hjerneskade i forbindelse med sit forsøg på at re...
af Line Dalgaard Jensen
19 mar 2019

Erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Det har Vestre Landsret netop tilkendt 29-årige Nick Vejle, der fik en hjerneskade i forbindelse med en arbejdsulykke i 2014, skriver Fagbladet 3F. 

Ulykken skete 4. august 2014 i Strandby Havn, hvor to fiskere omkom i lastrummet på en fiskekutter.

Nick Vejle arbejdede som pumpemand på havnekajen og sugede industrifisk fra kutteren over i en lastbiltank. Da han hørte et nødråb fra fiskekutteren, hoppede han ned i dens lastrum for at redde de to nødstedte fiskere. I lastrummet faldt han selv bevidstløs om i dampene af svovlbrinte.

Efter ulykken er Nick Vejle kommet til at lide af alvorlige taleforstyrrelser, spiseproblemer, epilepsi, og han har problemer med at koordinere sine bevægelser. Hans funktionsevne i venstre side af kroppen er kraftigt nedsat.

Landsretten har stadfæstet Retten i Hjørrings dom i sagen. Nick Vejles tidligere arbejdsgiver, Grenaa Lossekompagni, havde anket byrettens afgørelse fra marts 2018.

Nick Vejle ønsker ikke at oplyse størrelsen på godtgørelsen, som retten har tilkendt ham.

Nick Vejle er i forvejen blevet tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter ulykken. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har vurderet hans erhvervsevnetab til 95 procent og hans varige mén til 65 procent.

Læs mere om:

Flere Nyheder