Få dine - sjældne - fangster på museum

Fiskeri- og Søfartsmuseet efterlyser fisk og fiskere
af Claus Kirkegaard
28 jan 2019

Et museum behøver ikke kun indeholde forhistoriske, uddøde arter. På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har de blandt andet publikumsakvarier med stort set alle arter fra de danske farvande.

Og de kan altid bruge flere - og gerne af de mere sjældne arter - så som blåkæft, rødfisk, ottearmet blæksprutte og sepia blæksprutte. Derfor opfordrer museet fiskerne til at melde ind, hvis de fanger noget interessant.

- Vi får allerede i dag ind imellem meldinger fra danske fiskere, hovedsageligt fra Jylland og Fyn, når de får en sjælden art med op i garnet eller trawlet. Så kører vi afsted efter fisken og får den bragt sikkert hjem til museet. Og det er vi glade for, det må fiskerne meget gerne blive ved med, lyder det fra David Dupont-Mouritzen, som er museumsdirektør for Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg.

 

Ambassadør?

For museet er det en omstændelig og omkostningstung proces, når de skal køre Jylland og Fyn rundt for at hente fisk hos fiskerne.

Derfor har museumsdirektøren også en vision, som skal gøre det lettere for både museet og for fiskerne.

- Det kunne være sådan noget som et ambassadørkorps bestående af 5-8 fiskere spredt ud over Jylland og Fyn, som så fremadrettet får stillet tanke og andet udstyr til rådighed. På den måde behøver vi ikke sende en mand afsted med det samme, en fisker ringer og fortæller, at han har fanget en sjælden art. Det kunne også være, de skulle tilbydes noget undervisning i nænsom håndtering af fisken - den skal jo helst være levende, når den kommer til Esbjerg, siger David Dupont-Mouritzen.

 

Hvilke fisk...

Generelt er museet interesseret i alle sjældnere arter fra danske farvande.

Det kunne f.eks. være:

 • Hajer (dog ikke småplettet rødhaj)
 • Rokker (sømrokker har vi en del af)
 • Havål
 • Brosme
 • Lange
 • Havtaske
 • Sankt Petersfisk
 • Blåkæft og rødfisk
 • Helleflynder, hellefisk
 • Hårhvarre, skærissing og håissing
 • Rød knurhane
 • Stribet/rød mulle
 • Fjæsing og lille fjæsing
 • Ottearmet blæksprutte
 • Sepia blæksprutte

Flere Nyheder