Fem tiltag, der skal sikre at vejning foregår korrekt

DSA og MID har haft foretræde for Fødevareudvalget med forslag, som skal sikre lige vilkår i EU og Nordatlanten
12 jun 2020

Danish Seafood Association og Marine Ingredients Denmark har været en tur forbi Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Her kom de med en række forslag, som skal sikre fair vilkår for usorterede pelagiske landinger. For i landene omkring Østersøen og Nordatlanten er forholdene ikke ens, men det bør de være. 

Sagen er den, at Danmark har valgt at gå forrest, når det kommer til bæredygtighed og sporbarhed af usorterede pelagiske landinger, og de senere års etableringer af nye og moderne modtagesystemer har sikret fuldstændig korrekt vejning. Men den danske industri er i skarp konkurrence med resten af landene omkring Østersøen og Nordatlanten, hvor forholdene er mere lempelige. Den globale konkurrence er sund, og har på mange måder været med til at sætte skub i moderniseringen af industrien som helhed, men enhver sund konkurrence forudsætter også ens spilleregler.

Derfor kommer de altså nu med en række forslag, som skal sikre fuld transparens i hele modtagekæden og at bidrage til, at vejningen altid foregår korrekt, uanset hvilken havn, der landes i.

Fem tiltag skal sikre fair vilkår for usorterede pelagiske landinger

  1. Når der er tale om usorterede landinger af ferske, pelagiske arter, uanset om det er til industri- eller konsumformål, kan vejning alene udføres af myndighederne eller af overvågede, registrerede og autoriserede tredjepartsoperatører.
  2. Vejesystemer skal være godkendte og vægte/teknik skal være sikre og ikke kunne manipuleres.
  3. Losning og vejning skal være kameraovervåget.
  4. Vejeresultater skal lagres og sendes direkte (i realtid) til de kompetente myndigheder sammen med billeddata fra losning og vejning.
  5. Vejningen af alle pelagiske arter landet fra bulklaster skal følge nationale prøvetagningsplaner godkendt af Kommissionen efter fælles og ens kriterier.

Læs hele oplægget her. 

Læs mere om:

Flere Nyheder