Forskningspris til DTU-professor

Professor fra DTU Aqua har modtaget den prestigefyldte pris Carlsbergfondets Forskningspris 2019. Foto: Carlsbergfondet
af Claus Kirkegaard
03 sep 2019

Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua, har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris 2019 for sit banebrydende arbejde inden for havets mikroskopiske liv. Thomas Kiørboe er en af verdens ledende forskere i marinøkologi og har spillet en afgørende rolle for forståelsen af livet i havene, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Prisen blev overrakt af kronprinsesse Mary, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher i forbindelse med fondets årlige festmiddag på Ny Carlsberg Glyptotek. 

Med prisen følger 1 mio. kr., hvoraf 750.000 kr. er øremærket til forskning, mens 250.000 kr. er en personlig hædersgave. 

Gør det komplicerede mere enkelt

Thomas Kiørboe står bag oprettelsen af Centre for Ocean Life ved DTU Aqua. Centret har siden 2012 samlet dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at beskrive livet i havet.

Centrets forskere er de første i Danmark, der arbejder med såkaldt træk-baserede modeller i den marine forskning. Grundtanken er, at det er en række centrale karaktertræk på tværs af arter, f.eks. størrelse – og ikke hvilken art organismerne tilfældigvis tilhører – som er afgørende for deres evne til at overleve, æde og forplante sig under forskellige forhold.

”Vi kan ikke studere alle organismer i havet, så vi arbejder med at uddrage generelle principper for organismers vekselvirkninger med hinanden og med miljøet ud fra observationer af et beskedent antal organismer”, siger Thomas Kiørboe.

De træk-baserede modeller bruger Centre for Ocean Life blandt andet til at estimere dyreplanktons bidrag til at fjerne kuldioxid fra atmosfæren og dermed deres rolle i reguleringen af det globale klima.

Carlsbergfondets Forskningspris blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag. Prisen, som uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. 

Hver pris er på 1 mio. kr. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt. Prisen skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Kilde: Carlsbergfondet.

Læs mere om:

Flere Nyheder