Forsvarer afhandling om udvikling af fiskeriteknologi

P.hd-studerende hos DTU Aqua forsvarer sin afhandling om industriledet udvikling af fiskeriteknologi på Nordsøen Forskerpark
af Claus Kirkegaard
15 aug 2019

Videnskabelig assistent og ph.d.-studerende hos DTU Aqua, Tiago Malta, forsvarer sin afhandling "Industry-led fishing gear development under the new European Union Common Fisheries Policy" torsdag den 22. august 2019. 

"Reformen af EU's fælles fiskeripolitik og implementering af landingsforpligtelsen har, mere end nogensinde før, øget vigtigheden af at fiskeindustrien kan tilpasse selektiviteten af redskaberne for at opnå optimal afkast i fiskeriet. Dette skyldes skiftet til et forvaltningssystem, der er fangstbaseret frem for landingsbaseret, og hvor uønsket fangst af regulerede arter skal landes og modregnes kvoten.

Dette studie undersøger derfor potentialet i en industristyret proces, der dels kan identificere fiskerier med problematiske fangstsammensætninger, og dels kan udvikle og afprøve redskabsløsninger som kan indgå i en værktøjskasse af mere specialiserede redskaber. En industristyret redskabsudvikling åbner mulighed for at køre flere parallelle forsøg samtidig med at der gennemføres en grundig kommerciel udvikling og afprøvning inden de omkostningstunge videnskabelige forsøg. Når flere redskaber udvikles og afprøves parallelt er det desuden hurtigere at udvælge de mest lovende. Studiet har belyst de mest afgørende trin i en industristyret redskabsudvikling såsom muligheden for at industrien selv indsamler selektionsdata samt hvilken type redskaber en sådan proces er i stand til at udvikle," skriver Tiago blandt andet i sit resumé af afhandlingen.

Forsvaret finder sted den 22. august kl. klokken 11 i Nordsøen Forskerparks auditorium, Niels Juelsvej 30, 9850 Hirtshals. 

Flere Nyheder