Fra isfabrik til fiskefarm: 75 mio. kr til EU-projekt

Alpha Aqua A/S og Aalborg Universitet Esbjerg bygger tidligere Hjem-Is fabrik om til stor fiskefarm med fokus på bæredygtig produktion
27 nov 2019

Virksomheden Alpha Aqua A/S får 12,5 mio. kr. til at lancere en fuldt udstyret pighvar- og salturtfarm i en den tidligere Hjem-Is fabrik på Esbjerg Havn.

Projektleder Aalborg Universitet Esbjerg skal bygge et pilotanlæg til at udvinde sunde stoffer fra salturten. 

De to står i spidsen for 17 internationale partnere fra 7 lande i EU-projektet AQUA-COMBINE, der med 75 mio. kr. skal udvikle et nyskabende økosystem, hvor fisk og planter bæredygtigt produceres sammen - og ingenting går til spilde.

- Det er det første store EU-projekt, vi er med i - men bestemt ikke det sidste, siger Johan Højgaard, CEO i Alpha Aqua.

 

Cirkulær salturt i 25 meters højde

 Salturt (også kaldet kveller) er en gastronomisk specialitet med en del spild. Spidserne af planterne sælges til restauranter og supermarkeder, mens de træagtige rester – ca. 60% af planten - ofte ikke bruges. De indeholder dog sunde antioxidanter og antiinflammatoriske stoffer, som kan udvindes til kosmetik eller mejeriprodukter. Planteresterne kan endvidere bruges til biobrændsel eller specielt nærende fiskefoder, mens fiskerester og returvand fra fisketankene med recirkuleringsteknologi kan nære planterne.

Netop disse muligheder skal AQUA-COMBINE projektet udforske.

- Vi ved, at når salturt bliver kombineret med saltvand fra fiskeproduktion, så vokser det afsindigt hurtigt og meget bedre, end vi kan gøre med kunstig gødning. Vi samarbejder nu om at booste den effekt. Og det er jo noget, som vi aldrig nogensinde kunne have været kommet ind i, hvis vi ikke var med i sådant et projekt, siger Johan Højgaard.

På Esbjerg Havn er det Alpha Aquas ambitionen at bruge den gamle isfabriks fuldautomatiske højlager. Salturten skal vokse i op til 7500 vækstkasser i pallestørelse, som kan kaldes ned med elevatorer, når planterne skal høstes. Fra forskellige typer fisketanke på gulvet sendes returvandet op i 25 meters højde for at risle ned i kasserne. CO2 fra fiskefarmens udblæsning sendes tilbage i kasserne for at nære planterne.

Salturten er projektets fundament og nøglen til samarbejdet mellem virksomhederne og forskerne i projektet.

- Det er jo ikke en biomasse, du kan køre ud til en hvilken som helst landmand og købe. Derfor er det utroligt vigtigt at have en partner, der simpelthen går ‘all-in’ på at lære at dyrke de her planter, siger Mette Hedegaard Thomsen, projektleder og lektor på Aalborg Universitet Esbjerg.

 

Innovativt dansk system på europæiske marker

 Alpha Aqua er én af tre europæiske virksomheder, der skal producere salturt - og hver virksomhed har en unik tilgang.

En fransk landmand skal dyrke planterne i et åbent, fuldt økologisk beskyttet moseområde. I Portugal spirer salturten hos en biomassedyrker i et mere traditionelt drivhusmiljø med åbne fisketanke - og her skal planteresterne også blive til fiskefoder.

Alpha Aquas system er projektets mest innovative. De modulære vækstkasser kan frit placeres på fx marker, hvor et højt saltindhold har ødelagt sandbrugsjorden, eller ved kyster. Systemet kan endda bruges til at skabe flydende farme på havet. Og som led i projektet skal testanlæg fra Alpha Aqua netop ud at stå hos de andre producenter og måles mod deres produktionsmetoder.

- Alpha Aquas system har en kæmpe værdi, når vi skal måle, hvordan planterne opfører sig under meget præcise dyrkningsforhold. Det bliver en prøvekanin for lys, vand, varme, næringsindhold og CO2,” siger Mette Hedegaard Thomsen. 

På den anden side af forskningen deltager virksomheder, der kan bruge de nærende stoffer fra planterne i deres egne produkter. I Danmark er det Thise Mejeri og Naturfarm, der skal afprøve antioxidanter og antiinflammatoriske stoffer fra salturt-resterne i bl.a. mælkeprodukter og hudcremer.

FAKTA

AQUA-COMBINE er støttet gennem Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Projektet løber fra 2019-2023 og projektpartnerne kommer fra Danmark, Belgien, Frankrig, Portugal, Spanien, Sverige og Tyskland.


EU’s Cirkulær Økonomi (2018) handlingsplan har fokus på 54 initiativer, som dækker alt fra produktion og forbrug til affaldsforvaltning, genbrug og marked for sekundære råstoffer.


Biomasse og biobaserede produkter er én af fem prioriterede sektorer som EU’s Cirkulær Økonomiplan har udpeget som de vigtigste udviklingsområder, sammen med plastik, fødevarespild, kritiske råstoffer og bygge- og nedrivningssektoren.

EU’s landdistrikter dækker mere end 44% af Europa, og spiller en kæmpe rolle i den europæiske økonomi. Landdistrikterne har en unik direkte adgang til biomasse ressourcer som strå, halm og animalsk affald fra landbruget. Den biobaserede cirkulære økonomi giver derfor stor mulighed for at skabe vækst i landdistrikter.

•   Udover Horizon 2020 støttes EU’s omstilling til en cirkulær økonomi også gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og LIFE-programmet.

 

Flere Nyheder