Fra plage til ressource: Søstjerner bliver til dyrefoder

Verdens første søstjernemelfabrik åbner fredag den 29. marts. En fabrik, der forvandler søstjerne-plagen til en god forretning og bygger på samarbe...
af Line Dalgaard Jensen
22 mar 2019

Op til 50 søstjerner pr m2. Så mange er der flere steder i Limfjorden, og de store bestandene har gennem mange år været et problem for muslingefiskerne i Limfjorden. Søstjernerne spiser muslinger og østers i store mængder og er dermed en direkte konkurrent til fiskeriet om muslingerne.

Men nu bliver de alt for mange søstjerner i Limfjorden forvandlet fra at være en trussel mod muslingefiskeriet til at være et helt nyt, bæredygtigt produkt. Det sker takket være resultaterne fra fire års bredt samarbejde mellem forskere, fiskere og virksomhedsejere i projektet STARPRO, med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP.

- Når en tæt sværm af søstjerner passerer henover en muslingebanke, kan de på forbløffende kort tid fortære hele banken. Men nu har universiteter, fiskere og foderproducenter sammen skabt grundlag for, at mel lavet af søstjerner nu bliver en del af økologisk husdyrproduktion, fortæller professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua, som også er projektleder på STARPRO.

Indvielse af Søstjernefabrik

Danish Marine Protein og Vestjyllands Andel der inviterer til officiel indvielse af verdens første og dermed også største søstjernefabrik.

Arrangementet afholdes fredag den 29. marts 2019 i GreenLab, Kåstrup, hvor der fremadrettet skal produceres proteinmel til blandt andet det økologiske landbrug.

Den officielle indvielse finder sted fra kl. 13:00, hvor først Finansminister Kristian Jensen og dernæst borgmester i Skive Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, vil være gæstetalerne.

Fangst uden anvendelse er blot et affaldsproblem

Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua har i samarbejde med Foreningen MuslingeErhvervet og fiskerne udviklet søstjernevoddet - et skånsomt redskab, der fisker søstjernerne meget rent og med lav påvirkning af miljøet. Men først nu, hvor der er en fabrik, der kan anvende de fiskede søstjerner, vil det være realistisk at igangsætte et fiskeri. Eller havde fiskerne blot et affaldsproblem. 

Når en tæt sværm af søstjerner passerer henover en muslingebanke, kan de på forbløffende kort tid fortære hele banken

I 2015 finansierede GUDP projektet STARPRO, som havde til formål at sætte gang i/skabe grundlaget for et permanent fiskeri af søstjerner for at lave dem til søstjernemel som en foderingrediens. Projektet havde foruden Dansk Skaldyrcenter og Foreningen MuslingeErhvervet deltagelse af Aarhus Universitet og en foderstofproducent, og det ville dække hele forløbet fra fiskeri til færdigt produkt:

  • Etablere viden om det biologiske grundlag for et fiskeri i form af mulige fangstmængder og optimale fiskerisæsoner.
  • Finde omkostningseffektive forarbejdningsmetoder både til forbehandling og tørring.
  • Teste kvaliteten af søstjernemel som foderingrediens til smågrise og fjerkræ herunder forskellige foderblandinger.

Nu kan Vestjyllands Andel og Danish Marine Proteins indvie en søstjernefabrik i Kaastrup ved Skive 29. marts 2019.

Dermed er det ultimative drømmescenarie for STARPRO blevet realiseret.

- Der er skabt et nyt og skånsomt fiskeri, som endda har positive sideeffekter på muslingefiskeriet. Den proteinkilde, som søstjerne udgør, er en helt ny og fuldt anvendelig foderingrediens i f.eks. økologisk husdyrhold, og der er skabt nye arbejdspladser. Investeringerne kommer fra virksomheder, som ser et potentiale i resultaterne, og i den anvendte forskning er et slutprodukt som dette noget nær et drømmescenarie, siger Jens Kjerulf Petersen.

Læs mere om:

Flere Nyheder