Fremgang for dansk stamme af atlanterhavslaks

Forskellige indsatsområder for lakseforvaltningen i Danmark er grunden til, at den danske stamme af atlanterhavslaks går frem
af Claus Kirkegaard
05 nov 2019

I det meste af atlanterhavslaksens udbredelsesområde går bestandene i disse år kraftigt tilbage. I Danmark er det imidlertid lige modsat. Forklaringen er en god dansk lakseforvaltning, siger forskere fra DTU Aqua ifølge Fiskepleje.dk

I en nyligt publiceret videnskabelig artikel identificerer en gruppe forskere fra DTU Aqua årsagerne til, at de danske stammer af atlanterhavslaks i disse år generelt oplever væsentlig fremgang.

Forskerne peger på, at forklaringen skal findes i den måde, som laksebestandene forvaltes på i Danmark, og de fremhæver fem indsatsområder, som i særlig grad har medvirket til at skabe større danske bestande af atlanterhavslaks:

  • forskningsbaseret rådgivning og forvaltning af bestandene
  • genetiske undersøgelser og retningslinjer for bestandene i de enkelte vandsystemer
  • optimerede udsætningspraksisser
  • restaurering af laksens gyde- og opvækstområder
  • fjernelse af spærringer i vandløb

Forfatterne påpeger, at et indsatsområde ikke kan stå alene men først opnår den fulde virkning i samspil med de andre.

Forskerne nævner desuden, at det i den danske lakseforvaltning er vigtigt at arbejde for, at laksestammerne kan reproducere sig selv, og at bestandene kan blive så store, som det er muligt i de enkelte vandsystemer.

Læs mere om:

Flere Nyheder