Hanstholm: Havn og by sammen om store projekter

De kommende år arbejder Hanstholm Havn og by sammen om fire store projekter. Blandt andet et Fiskeriets Hus og Showroom for Fiskeriet
af Claus Kirkegaard
05 jan 2021

Hanstholm Havn er initiativtager til fire store projekter, som man i samarbejde med Hanstholm by vil arbejde med i de kommende år.

Heriblandt et Fiskeriets Hus samt et Showroom for Fiskeriet, skriver Hanstholm Havn på sin hjemmeside.

Der er nedsat en styregruppe, som er bredt sammensat af repræsentanter fra havnens og byens mange aktører.

- De nye udviklingsprojekter skal løftes af havn og by i fællesskab, og derfor har vi samlet et stærkt hold af aktører, som vil Hanstholms udvikling. Alle vi har spurgt, har sagt ja med det samme, og det tolker jeg sådan, at både by og havn er parate til at sætte alt ind for at skabe en ny fortælling, et nyt image og en ny udvikling i Hanstholm, siger havnedirektør Nils Skeby.

Han ser et kæmpe potentiale i samspillet mellem by og havn og ser frem til et energisk og positivt samarbejde med de mange aktører i byen.

- Jeg pointerede på styregruppens møde, at tingene her ikke bare bliver ved snakken. Nu sker det, siger han.

Tre af de fire projekter er nu så modne, at de er klar til at blive realiseret - heriblandt Fiskeriets Hus og Showroom for Fiskeriet.

 

Fiskeriets Hus handler om at etablere et nye stort kontorhus på Hanstholm Havn. Ideen er at skabe et nyt, moderne hus til eksisterende og kommende videns- og informationsarbejdspladser. Huset skal tage Havnen ind i det 21. århundrede og udover at Hanstholm Havn vil have kontor der, tilbydes andre også at have kontor der med fælles faciliteter som mødelokaler, kantine/restaurant mm. Det kommende ”Showroom for Fiskeriet” kan også være i en del af bygningen. Der er allerede udarbejdet et foreløbigt prospekt for Fiskeriets Hus i samarbejde med LOOP Arkitekter.
Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med at finde en konkret placering og derefter skal der være dialog med mulige lejere og arbejdes med finansieringen.

Showroom for Fiskeriet er en ny turistattraktion på Hanstholm Havn, som handler om at guide de mange turister sikkert rundt på havnen. I samarbejde med Realdania er der udarbejdet et prospekt, der viser, hvordan havnen via markeringer på tage og havneområdet kan blive en turistattraktion i sig selv. Ved enkle greb kan turisterne færdes sikkert på egen hånd, og der skal tilbydes guidede ture og havnerundfart. Som kronen på værket skal der indrettes et fysisk udstillingsrum med mulighed for køkken, hvor der kan tilberedes fisk og hvorfra aktiviteterne kan udgå fra.
Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med, hvordan Showroomet skal præsenteres for lokalpolitikerne og hvordan det skal finansieres.

Læs mere om:

Flere Nyheder