Hvide Sande Isværk lander med fint overskud

Dog en nedgang fra sidste år, da det vigtigste tobisfiskeri driller
13 jun 2019

På Hvide Sande Isværk tog man sidste år et nyt anlæg til udlevering af is i brug på Vestsiden af Auktionsbygningen.

På isværkets nyligt afholdte generalforsamling kunne formand Svend Bøndergaard konstatere, at brugerne har taget godt mod initiativet med Vest-udleveringen.

- Selve ibrugtagningen er gået planmæssigt og fiskerne har udtrykt stor tilfredshed med, at de ikke skal ind i inderhavnen og manøvrere på lavt vand for at få is udleveret. På vestsiden har fiskerne en længere kaj at lægge til ved, ligesom der også er en vanddybde på syv meter, som mange af de store kuttere har behov for, lød det fra Svend Bøndergaard.

 

Vigende omsætning

Bedre udleveringsmuligheder har dog ikke kunnet holde hånden under isværkets omsætningen.

- Vi må desværre konstatere et fald i omsætningen på 100.000 tusinde kroner for året 2018. På trods af dette fald, kommer vi ud af året med et overskud på 394.000 tusinde kroner efter skat, og det må siges, at være tilfredsstillende under hensyntagen til forholdene inden for fiskerierhvervet. Det fine resultat skal ses i lyset af, at vi ingen større udgifter har haft til vedligeholdelse på værket, forklarede formanden.

 

Små tynde tobis

Tobisfiskeriet er som sædvanligt problematisk. Sidste år havde tobisen en forkert alder, og i år er den lille industrifisk ganske enkelt for tynd. Det er i hvert fald sådan, biologerne bedømmer situationen.

- Vi håber selvfølgelig, at tingene retter sig, så vi får et fornuftigt industrifiskeri hen over sommeren. Det er ingen hemmelighed, at det er i perioden for industrifiskeriet, vi har det største salg. Vi er klar på isværket, når fiskeret for alvor går i gang, det er det eneste og bedste vi kan gøre, konstaterede Svend Bøndergaard.

 

Is til Thorsminde fiskerne

En positiv historie var der dog også plads til i beretningen.

Isværket har netop her i år indledt et samarbejde med Danske Fiskeauktioners afdeling i Thorsminde. Isværket i Thorsminde er nedslidt og uøkonomisk at vedligeholde.

- Samarbejdsaftalen betyder, at isen afhentes her i Hvide Sande for med lastbil at blive transporteret til Thorsminde Isværk, hvor det køres på lager for herfra, at blive udleveret til såvel fiskere, som til brug på auktionen. I februar blev der hentet 118 tons. Det er ikke en stor mængde, men dog en god hjælp til vores drift, oplyste Svend Bøndergaard til de 75 aktionærer, som var mødt op for at bakke op om Isværket.

Nyvalg: Ny formand

På valg var formanden Svend Bøndergaard og fiskeeksportør Jens Nicolai Vejlgaard Christensen. Vejlgaard blev genvalgt. Svend Bøndergaard ønskede at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet og i stedet blev valgt fiskeskipper Chr. Fjord Lodberg. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Direktør Mogens Frydendahl takkede Svend Bøndergaard for 9 års konstruktivt samarbejde i Isværkets bestyrelse.

Flere Nyheder