Hvor mange torsk fanges i det rekreative fiskeri?

DTU Aqua har via massevis af interviews estimeret de danske rekreative fiskeres fangster af torsk i vestlig Østersø
af Claus Kirkegaard
05 dec 2019

Hvor mange torsk og laks bliver der taget i det rekreative fiskeri i den vestlige Østersø, og hvilken betydning har det for bestandsvurderingen?

Det har REKREA projektet bl.a. undersøgt gennem de sidste to år. Projektet har givet data fra de rekreative fangster videre til arbejdsgrupper i ICES, hvor de blandt andet er blevet benyttet i bestandsvurderingerne for den vestlige Østersø-torsk.

I løbet af projektet blev der indsamlet data fra 99 og 32 ture på hhv. turbåde og bådramper, hvor i alt 928 lystfiskere blev interviewet og 3727 torsk registreret. Tidsserien fra spørgeundersøgelsen for de rekreative fangster af torsk i Øresund blev justeret med de nye data.

For perioden 2009 – 2018 blev det estimeret, at der på årlig basis blev fanget og landet mellem 200 og 560 tons torsk af de danske rekreative fiskere i Øresund. De danske rekreative fangster for hele den vestlige Østersø torsk er nu inkluderet i bestandsvurderingen sammen med de tyske og svenske rekreative fangster

Flere Nyheder