Igen omsætningsrekord hos Hirtshals Havn

Men havnen er udfordret på fiskerisegmentet - der skal nye initiativer til
af Line Dalgaard Jensen
14 mar 2019

Det kører derud af på Hirtshals Havn. I 2018 har havnen nået endnu en milepæl med en samlet omsætning på 80,2 mio. kr.. Det skriver de på deres hjemmeside. 

Med over 80 mio. kr. har havnen nu præsteret konstant omsætningsvækst siden 2010. For Hirtshals Havn kan den samlede drift af havnen karakteriseres som fornuftig, da havnen kommer ud af 2018 med et regnskabsresultat på 14,9 mio. kr. og en egenkapital på 378,2 mio. kr.

- Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi runder en omsætning på 80 mio. kr., og det er samtidig vigtigt at sige, at det ikke skal stoppe her, siger bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen.

 

Fiskeriet = Hirtshals' DNA

Bl.a. fiskeriet i Hirtshals har havnens særlige bevågenhed.  

- For os har 2018 været kendetegnet ved, at der på havnen er stærke aktører på transportforretningen, der fremviser en fortsat udvikling af aktiviteterne, men samtidig må vi dog erkende, at vi er udfordret på fiskerisegmentet. Det betyder, at vi skal arbejde med initiativer indenfor fiskesegmentet, som kan spille sammen med de helt klare potentialer som Hirtshals besidder på området, siger formanden.

Havnen vil revurdere sit strategiske arbejde omkring styrkelse af fiskerisegmentet med henblik på at sikre grundlaget for fiskeforædlingsindustri. Heri ligger yderligere havnens forpligtelse overfor lokalsamfundet, hvor fisken er DNA'et.

 

Gods og logistik

Det er især transport og logistik, der har ført til 2018s vækst. 

Havnen har igangsat en række initiativer, der over de nærmeste år skal tilføre havnen spring i omsætningen, som konsekvens af nyetableringer og tilførsel af nye aktiviteter. 

Hertil vil komme yderligere fokusering på udvikling af multimodale transportløsninger, der udnytter havnens lokalisering direkte til Skagerrak og med motorvej og jernbane direkte til havnen.

 

 

Læs mere om:

Flere Nyheder