Konference: Bæredygtig bundlinje

Hvordan får vi mest ud af fisken? Hvordan får vi det bedste ud af Brexit? Det er blandt andet det, konferencen vil give svar på
af Claus Kirkegaard
29 okt 2019

Nordjysk Fiskerikommune Netværk og Danmarks Fiskeriforening afholder en konference om dansk fiskeri og udsigterne til at sikre en bæredygtig bundlinie.

Bæredygtighed er på dagsordenen i alle sammenhænge, og får stadig større betydning, også for fiskerierhvervet. Det gælder alt fra miljø og klima til udnyttelsen af knappe ressourcer, plastaffald, håndtering af politiske beslutninger og meget mere.

Alt sammen forhold, som påvirker den økonomiske bæredygtighed i erhvervet. De mange nye og foranderlige krav kan være en byrde for fiskerierhvervet; men der ligger omvendt også en række gode muligheder for at styrke erhvervet yderligere. Det er de muligheder, vi med denne konference vil have fokus på.

Hvordan får vi endnu mere ud af fisken? Hvordan håndterer vi plastaffald bedst muligt? Hvordan udvikler vi de mest miljøvenlige redskaber? Hvordan får vi det bedste ud af Brexit? Hvordan imødekommer vi bedst muligt EU, Folketing og dermed i sidste ende forbrugerne?

Konferencen bliver afholdt mandag d. 4. november i Det Musiske Hus, Rådhus Allé 98, 9900 Frederikshavn fra 9:30 - 15:00

Sidste tilmelding: Onsdag d. 30. oktober kl. 12:00

      Du kan tilmelde dig ved at klikke her

PROGRAM:

Kl. 09.30 - 10.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 10.00 – 10.10

Velkomst v/Birgit Stenbak Hansen, Formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk og borgmester i Frederikshavn Kommune Præsentation af moderator Christine Lunde, Direktør i MARCOD

Kl. 10.10 – 10.30

Regeringspartiets visioner om bæredygtighed v/ Kasper Roug, MF (S) Næstformand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Regeringens ideer om bæredygtighed for fiskerierhvervet præsenteres. Oplægget sætter rammen for bæredygtighed i et økonomisk, socialt og miljøperspektiv.

Kl. 10.30 – 10.50

Europa-Parlamentets syn på et bæredygtigt fiskerierhverv v/ Søren Gade, MP og næstformand for EU-Parlamentets Fiskeriudvalg Et miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt fiskeri- og akvakulturerhverv set fra EU-parlamentet. Hvordan arbejder man med balancen mellem at sikre sunde og bæredygtige fødevarer, og samtidig sikre gode rammer for erhvervet?

Kl. 10.50 – 11.10

Et bæredygtigt dansk fiskeri v/Svend-Erik Andersen, Formand for Danmarks Fiskeriforening PO Oplægget sætter fokus på bæredygtighedsbegreberne ud fra fiskeriets synspunkter. Er der fokus på bæredygtighed i erhvervet, og hvilke nye indsatser kan være nødvendige?

Kl. 11.10 – 11.30

PAUSE

Kl. 11.30 - 11.50

Kan vi gøre fiskeredskaber mere bæredygtige? v/ Seniorforsker Ludvig A. Krag, DTU Aqua DTU Aqua sætter fokus på om trawl og garn, som er de mest udbredte fiskeredskaber i dansk fiskeri, kan gøres mere bæredygtige.

Kl. 11.50 – 12.10

Kan vi udnytte fisken 100%? v/ Production Director Lars Uldal, FF Skagen Internationale eksempler viser, at man kan udnytte fraskær på nye og bæredygtige måder og derved opnå en højere værdi. Hvordan kan vi i Danmark opnå samme resultater og dermed styrke økonomien i erhvervet – og hvilke samarbejder kræver det?

Kl. 12.10 – 12.30

Er der plads til akvakultur i Danmark? v/ Brian Thomsen, Direktør for Dansk Akvakultur Der er stor diskussion om, hvorvidt vi har plads til havbrug i Danmark – I nærværende oplæg stilles der skarpt på, hvordan branchen selv ser en bæredygtig produktion fremover.

Kl. 12.30 – 13.15

FROKOST

Kl. 13.15 - 13.30

Indsatsen for plastaffald v/ Tine Kirk Pedersen, Direktør for Danske Havne Danske Havne præsenterer deres projekt med Danmarks Fiskeriforening om håndtering af plastaffald. Hvordan håndteres opfisket plastaffald ensartet på tværs af havnene? Hvad med genanvendelsen? Og hvad er fiskerierhvervets rolle?

Kl. 13.30 – 14.00

Brexit – udfordringer og muligheder, v/ Dominic Schroeder, Storbritanniens Ambassadør i Danmark Konsekvenserne af Brexit kan virke uoverskuelige; men hvad er op og ned lige nu – og hvordan kan det danske fiskerierhverv bedst muligt indstille sig på den usikre situation?

Kl. 14:00 – 14:15

PAUSE

Kl. 14.15 - 14.35

Brexit set fra dansk fiskeri v/ Esben Sverdrup-Jensen, Direktør for Pelagisk Producent Organisation I oplægget vil der være fokus på, hvordan fiskerierhvervet i Danmark, kunne komme styrket ud af Brexit-situationen. Hvad skal vi forberede os på?

Kl. 14.35 – 14.50

Konferencens slutdokument v/ Formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen Med afsæt i dagens oplæg og drøftelser vil der blive udformet et dokument, som peger fremad. Hvilke mål og tilhørende indsatser skal vi på kryds og tværs levere for at styrke fiskeriet som bæredygtigt og lønsomt erhverv?

Kl. 14.50 – 15.00

Afslutning og tak for i dag v/ Birgit Stenbak Hansen, Formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk og borgmester i Frederikshavn Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om:

Flere Nyheder