Maritimt Folkemøde sætter kursen for 2020

Danmarks Maritime Folkemøde fortsætter den gode udvikling mod at blive det årlige ankersted for debat, dialog og netværk for det maritime.
af Line Dalgaard Jensen
23 sep 2019

Danmarks Maritime Folkemøde er for både professionelle maritime aktører og for helt almindelige mennesker. Og netop den balance er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling, mener Borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen.

- I år havde vi en række interessante debatter til det maritime folkemøde, men der var også Åbent Hus på Flådestationen, indvielse af en tro kopi af en historisk kanonjolle, som elever på det lokale FGU har bygget, og den lokale maritime kulturuge havde arrangeret en lang række små og store arrangementer. Netop den mangfoldighed og bredde er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling af folkemødet, siger John Dyrby Paulsen.

En af de ting arrangørerne vil udvikle på til næste år, er en fælles scene til folkemødet, hvor debatterne samles. Der skal gøres plads til, at flere maritime aktører kan deltage, og det overvejes at udvide folkemødedelen til både at vare fredag og lørdag, hvor der i år kun var debatter om lørdagen.

Omdrejningspunktet for det maritime folkemøde er at facilitere den debat, dialog og nytænkning, der bidrager til maritim erhvervsfremme i bred forstand. Fokus er på gode rammer for dansk søfart og den maritime industri, men også på bæredygtighed og klima i en maritim kontekst, kyst og naturturisme, udvikling af havne, fiskeri etc.

Ifølge borgmesteren er Korsør i Slagelse kommune det helt rigtige sted at forankre et maritimt folkemøde for hele Danmark. Korsør har en lang maritime historie, er hjemsted for flådestationen og Søfartsstyrelsen og har dertil en tradition med en årlig maritim kulturuge.

- Derfor giver det på mange måder mening at et nationalt maritimt folkemøde har kastet anker i Korsør. Det betyder meget for Korsør og hele kommunen, at vi med folkemødet får en national begivenhed, der er med til at synliggøre vores del af landet. Men derudover er det mindst lige så vigtigt med et fælles og bredt fokus på, hvordan vi udvikler og synliggør vores maritime erhverv i Danmark, siger John Dyrby Paulsen.

Kræfterne bag folkemødet er et frivilligt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer i Korsør.

Fakta: Det Maritime Område

Danmark har i dag verdens 5. største handelsflåde målt på tonnage opereret af danske rederier. De maritime erhverv står for en væsentlig del af både BNP og arbejdspladser i Danmark. Medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, søværnet mv., har det maritime område i Danmark en stor betydning for rigtig mange mennesker både nationalt og globalt.

Læs mere om:

Flere Nyheder