Mikroplast florerer på den jyske vestkyst

Råmateriale, som anvendes af plastindustrien til at producere plastemner, de såkaldte ”pellets”, fundet i stor stil bl.a. ved Fanø, Blåvand og Hvid...
22 jan 2020

På 6 vestjyske strande har forskere været ude med den fine si og har finkæmmet flere områder for mikroplast. I alt er der blevet taget 176 stikprøver langs kysten, og det bekymrende resultat viste, at der blev fundet mikroplast i 136 af prøverne. I gennemsnit blev der fundet 28 stykker plast på mellem 1,8 og 5 mm, pr 5L sand.

I efteråret 2019 har Dansk Materiale Netværk, DMN, i et samarbejdsprojekt med aktører fra det private erhvervsliv samt en række vidensinstitutioner udført den indtil videre mest omfattende videnskabelige undersøgelse af forekomst af mikroplast på den danske vestkyst.

- Bare fordi vi ikke kan se det ved første øjekast, betyder det ikke, at det ikke er der, siger Bente Nedergaard Christensen, projektleder fra DMN i Esbjerg.

Det er bl.a. Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, der har været med til at indsamle og undersøge prøver fra de udvalgte strande. Her har biolog Melanie Brauckhoff haft rigtig travlt, hun har finkæmmet sand fra Fanø, Blåvand og Hvide Sande:

- Resultaterne er fuldstændig overvældende! Det har vist sig, at der fandtes mikroplast i 77% af alle de prøver, vi har taget i løbet af efteråret.

 

Hvor kommer det fra?

Overraskede nok har det vist sig, at en stor del af mikroplasten, som blev fundet i undersøgelsen, er råmateriale, som anvendes af plastindustrien til at producere plastemner, de såkaldte ”pellets”. Disse små pellets er i et stort omfang skyllet op på den danske vestkyst, men hvor kommer de fra?

Spildet af pellets sker typisk under produktion, opbevaring, lastning, transport og konvertering til plastprodukter, men desværre står der ikke afsender på spildet, og det betegnes dermed som herreløst affald, som ingen har ansvar for.

Spildet kan være opstået såvel i Danmark som i udlandet.

 

Maskine skal fjerne mikroplasten

I projektet arbejdes der desuden på at få udviklet en maskine, som kan hjælpe med at få fjernet mikroplast fra strandene igen.

Søren Pedersen og Nikolaj Madsen fra Fredericia maskinmesterskole har i samarbejde med de deltagende virksomheder arbejdet med at udvikle og designe grundidéen for Clean Beach opsamlingsmaskinen.

Det er, udtaler Søren Pedersen, en udfordring at maskinen skal kunne opsamle mikroplastog samtidig frasortere sand og skaller, som skal blive på stranden, men gennemførte test viser, at det foreslåede koncept virker.

I 2020 vil udviklingsarbejdet og optimering af Clean Beach test version 01 fortsætte og der vil blive udført endelige felttest med Clean Beach version 02 opsamlingsmaskinen.

Læs mere om:

Flere Nyheder