Miljøminister får havbrugene til at se rødt

Lea Wermelin vil sætte en stopper for flere eller større havbrug i Danmark. Helt urimeligt, lyder det fra Dansk Akvakultur
af Line Dalgaard Jensen
23 okt 2020

Ikke flere eller større havbrug i Danmark. Fremtidens fiskeopdræt skal være bæredygtigt og i mindre grad foregå i havet, men i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land.

Sådan lød det fra miljøminister Lea Wermelin sidste år, og nu begynder behandlingen af et lovforslag, der ophæver grundlaget for at udvide og etablere nye havbrugsproduktion. Samtidig 1. behandles et lovforslag, der skal sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

Hos Dansk Akvakultur står man dog noget hovedrystende tilbage. Miljøstyrelsens grundige gennemgang af havbrugsområdet i 2019 konkluderede nemlig, at alle undersøgte havbrug havde miljøforholdene i orden og alle gældende regler på området er overholdt.

- Det er dokumenteret, at havbrugenes miljøpåvirkning ikke forhindrer god økologisk tilstand i havet. Jeg synes, det er bekymrende, at Miljøministeren hverken lytter til erhvervet eller Miljøministeriets egne konklusioner i den seneste havbrugsgennemgang, når hun gennem disse lovforslag åbenlyst vil bremse al udvikling indenfor havbrugssektoren, endda gennem et lovforslag (L55). Der mangler fagligt belæg, udtaler Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur i en pressemeddelse

 

ASC og økologi-mærke

Han forklarer, at fx opdræt af muslinger er et marint virkemiddel i farvandene. Opdrætsbranchen har både ASC- og økologi-mærke, og i det hele taget sætter de bæredygtighed højt. 

- Akvakultur, herunder havbrug, er et klimavenligt og miljøeffektivt erhverv og vi vil arbejde videre på at fremlægge de gode argumenter politisk. Overordnet set ønsker vi en mangfoldig sektor, men med dette tiltag stopper man udviklingen til havs – også for de økologiske brug, understreger Niels Dalsgaard:

- Havbrugsvirksomhederne har været førende inden for udvikling af opdræt på teknologiske landbaserede anlæg, som leverer store ørreder (smolt) til havbrugene. Den landbaserede produktion har højere omkostninger, men værdiskabelsen på havbrugene kan retfærdiggøre de højere omkostninger på landanlæggene. Når Miljøministeren forhindrer en bæredygtig udvikling på havet, fjerner Miljøministeren også en stor del af grundlaget for en udvikling på de landbaserede anlæg, som hun ellers hævder at ville fremme. Det giver simpelthen ingen mening, hverken miljø- eller erhvervspolitisk, og det vidner om en fuldstændig mangel på forståelse og respekt for hele akvakulturerhvervets værdikæder, eksport, produktion og beskæftigelse i landdistrikterne.

 

Minister skylder et seriøst møde og dialog

På baggrund af lovforslag vil Dansk Akvakultur anmode om et foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget.

- Jeg mener, at miljøministeren skylder os et møde, så vi kan få en drøftelse på baggrund af disse lovforslag. Vi må insistere på, at ministeren tager lovændringerne alvorligt og tager et møde med erhvervet, hvor det er muligt at tale om havbrug. Herunder ministerens forslag om at flytte tilsynet med havbrugene fra kommunerne og ind til Miljøstyrelsen. Havbrugserhvervet vil gerne drøfte forbedret miljørapportering og tilsyn med miljømyndighederne. Det har vi oplyst Miljøministeren om flere gange. Dele af forslaget er i strid med konklusionerne fra den grundige gennemgang, som konkluderede, at det kommunale tilsyn fungerer godt, og det står i kontrast til regeringens forståelsespapir, hvor man vil tage et opgør med centraliseringen, afslutter Niels Dalsgaard.

Fakta

De danske havbrug udgør ca. 347 ton kvælstof svarende til ca. 0,06 % af den samlede kvælstoftransport i danske farvande på ca. 600.000 ton N og ca. 0,5 % af det samlede kvælstoftab på land.

Havbrugene havde en produktion på 14.388 ton og en omsætning på 558 mio. kr. i 2018 jf. seneste tal fra Danmarks Statistik.

Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Vores medlemmer eksporterer for ca. 1,5 mia. kr. og bidrager positivt til dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne.

Læs mere om:

Flere Nyheder