Miljøminister vil "rydde op" i havbrug

En udmelding som bl.a. vækker undren hos Dansk Akvakultur
08 jun 2020

Miljøminister Lea Wermelin vil stramme op på havbrugssektoren. Ministeren har tidligere meldt ud, at hun ikke ønsker flere og større havbrug i Danmark. Og nu er turen kommet til at se på, hvordan havbrugene i dag administreres.

Her ønsker ministeren blandt andet, at det fremover kun er Miljøstyrelsen, der varetager miljøtilsynet med havbrugene. I dag ligger den opgave for en del af havbrugene hos Miljøstyrelsen, og for en anden del af havbrugene hos enkelte kommuner. 

-  I dag er tilsynet med de 19 havbrug spredt ud på otte forskellige myndigheder. Det er ikke en holdbar løsning. Vi skal have samlet den faglige kompetence og kendskabet til havbrugsområdet ét sted. Det vil give et styrket og mere effektivt tilsyn. Samtidig er der brug for tydeligere retningslinjer for, hvordan havbrugene skal lave deres miljødokumentation. Derfor vil jeg nu have klare linjer på området, siger miljøminister Lea Wermelin.

 

DSA: Det fungerer godt

Hos Dansk Akvakultur undrer man sig over denne udmeldning. Miljømyndighederne gennemførte i 2019 en grundig gennemgang af hele havbrugssektoren og her blev det bl.a. konkluderet, at ”myndighederne har ikke konstateret eller vurderet, at der var tegn på, at havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen i forhold til ovennævnte forhold, der blev undersøgt”. 

I undersøgelsen konkluderes også, at de ”gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for fremtidig administration på området”.

- Vi er tilfredse med, at myndighedernes gennemgang af havbrugsområdet viser, at danske havbrug følger de gældende regler, og at gennemgangen konkluderer, at vores lokale tilsynsmyndigheder hos kommunerne gør deres arbejde godt, siger ormand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard:

Vi forstår derfor ikke, hvorfor miljøministeren har behov for at stille spørgsmålstegn ved kommunernes kompetencer.

 

Samarbejde

Miljøministeren ønsker også at iværksætte en samlet handleplan på havbrugsområdet. Det bifalder Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur foreslår endvidere, at Miljøministeren sørger for at alle punkter i havbrugskommissoriet bliver belyst. Der mangler fortsat en tilbundsgående undersøgelse af miljømyndighedernes sagsbehandling af havbrugenes ansøgninger om miljøgodkendelser af eksisterende havbrug og nye havbrug, ligesom havbrugskommissoriet også indebar en undersøgelse af udviklingsmulighederne for økologiske havbrug.

- Miljøministeren ønsker, at der skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. Det vil Dansk Akvakultur gerne bidrage til. Det forudsætter, at vi indleder en drøftelse om, hvordan vi kan konkretisere denne udvikling, og derfor håber vi også, at miljøministeren vil afsætte tid til at besøge et dansk havbrug, afslutter formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.  

De politiske drøftelser om havbrug finder sted den 9. juni 2020.

Læs mere om:

Flere Nyheder