Minister åben for flere muslingefarme

Muslingefarme kan en metode til at rense havmiljøet for kvælstof og fosfor. Miljøminister kigger på sagen
af Claus Kirkegaard
10 mar 2020
Danske forskere blåstempler muslingefarme som et bæredygtigt virkemiddel til at fjerne kvælstof fra danske fjorde. Derfor vil miljøministeren nu gå kigge på, om det er vejen frem.

- Jeg ser åbent på brugen af marine virkemidler, altså spørgsmålet om hvorvidt vi kan dyrke muslinger for at passe bedre på vores vandmiljø i fjorde, lyder det fra Miljø-og Fødevareminister Lea Wermelin (S), ifølge Nordjyske Stiftstidende.

I 2020 skal Miljø-og Fødevareministeriet beslutte om muslingefarme skal godkendes som et marint virkemiddel. Med andre ord om milliarder af muslinger skal kunne anvendes til at fjerne kvælstof og fosfor fra danske fjorde.

Lea Wermelin forklarer, at emnet er taget op, fordi de danske fjorde er under hårdt pres fra landbruget.

-Vi kan jo desværre se, at vores vandmiljø har det rigtig dårligt, og der er behov for at gøre mere ved hele den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken. Den er vi ved at tage fat på, men vi kan også bare se, at der er lang vej igen. Derfor må vi også se på, hvad der kan hjælpe os med at komme i mål, og der kan muslinger måske være en del af løsningen, siger hun.

Miljøministeren har bedt Aarhus Universitet kigge på muslingeopdræt som et middel til at fjerne kvælstof og fosfor fra vandmiljøet.

- Hvis det viser sig, at det er en god ide for vores vandmiljø, så synes jeg da helt åbenlyst, vi skal prøve det af. Det er bare vigtigt, at vi står på et godt fagligt grundlag, inden beslutningen træffes, siger Lea Wermelin.

Rapporten forventes færdig i slutningen af marts, og derefter vil Miljøog Fødevareministeriet drøfte den politiske beslutning.

-Jeg har hørt, at det ser lovende ud. Men derfra og til at sige, hvor omkostningseffektivt det er, kan det gøres kommercielt, og skal det tænkes ind i vandplanerne, og kan der gives tilskud til det, er alt sammen noget, vi mangler afklaring på, siger Lea Wermelin. 

Læs mere om:

Flere Nyheder