Nu er Zeppelin-koncernen repræsenteret i Nordeuropa

Zeppelin-koncernen er fortsat på vækstkurs og udbygger sit partnerskab med firmaet Caterpillar
06 jan 2020

Den 01.01.2020 overtager Zeppelin også salg og service af maskiner og komponenter for den amerikanske entreprenørmaskinproducent Caterpillar i Danmark, Sverige og Grønland. Porteføljen omfatter desuden drev- og energisystemer samt maskin- og materieludlejning. Ud over Danmark, Sverige og Grønland overtager Zeppelin-koncernen desuden salg og service af motorer og generatorer af motormærket MaK i de baltiske lande (Estland, Letland, Litauen), samt Finland, Island og på Færøerne. Handelen er blevet godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder.

Zeppelin forfølger en solid, langsigtet vækststrategi og ser stort potentiale i de nye salgs- og serviceområder. På disse markeder skal maskinparken udbygges målrettet og konsekvent, og reservedels- og serviceforretningen forstærkes med udvidede servicekoncepter. Et yderligere tyngdepunkt ligger i opbygningen af en slagkraftig Rental Organisation samt fremme handlen med brugte maskiner.

- Vi glæder os til at fortsætte Zeppelin-koncernens succeshistorie sammen med vores nye nordeuropæiske kolleger og vores mangeårige partner Caterpillar. Nu vil vi også kunne tilbyde vores kunder i Nordeuropa skræddersyede løsninger, siger Peter Gerstmann, administrerende direktør for Zeppelin GmbH, om den succesfulde gennemførelse af handlen.

Andreas Brand, bestyrelsesformand for Zeppelin GmbH og overborgmester i byen Friedrichshafen, tilslutter sig:

- Zeppelins succes hviler på medarbejdernes motivation og ildhu. Det har gjort Zeppelin-koncernen til den største og mest succesfulde salgs- og servicepartner for Caterpillar verden over.

Inden for rammerne af de kontraktmæssige aftaler overgår de aktiver, der er nødvendige for forretningen, fra den hollandske koncern Pon til Zeppelin. Ligeledes er de eksisterende ansættelsesforhold for de ca. 800 medarbejdere hos Pon overtaget af Zeppelin.

I forbindelse med udvidelsen omrokerer Zeppelin-koncernen også sine strategiske koncernenheder (SGE). Forretningen med entreprenør- og minedriftsmaskiner i de nye salgs- og serviceområder vil blive drevet i en selvstændig SGE under navnet "Baumaschinen Nordics". Ledelsen af denne SGE og forretningsledelsen i de nye koncernselskaber i Sverige og Danmark overtages af Volker Poßögel, den hidtidige leder af den strategiske koncernenhed Power Systems.

Virksomheden Caterpillar Inc. fra USA er verdens førende producent af entreprenør- og minedriftsmaskiner, diesel- og naturgasmotorer, industrigasturbiner samt dieselelektriske lokomotiver. Caterpillar sælger sine produkter i forskellige lande og regioner via selvstændige salgs- og servicepartnere (dealerships).

Zeppelin har arbejdet med salg og service af Caterpillars entreprenør- og minedriftsmaskiner samt Cat- og MaK-motorer siden 1954. I løbet af årene har koncernen løbende udbygget sit salgs- og serviceområde samt sin produkt- og tjenesteydelsesportefølje. I dag er Zeppelin ikke kun aktiv inden for dette område i Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Slovakiet, men også i store dele af Den Russiske Føderation, i Ukraine, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, i Armenien og Hviderusland.

Læs mere om:

Flere Nyheder