Nyt havnebassin til nybygninger står færdigt

Det bliver nu lettere og mere effektivt at bygge nyt i Thyborøn
04 sep 2020
Nyrenoveret havnebassin til nybygninger, hvor arbejdsgange er effektive, fordi der arbejdes på kajen lige overfor de to store smedevirksomheder Thyborøn Skibs og Motor A/S og Kynde og Toft A/S.

Thyborøn Havn har renoveret hele 402 kajmeter i havnebassinet Vestre Inderhavn og har hermed skabt helt nye faciliteter til bygning af nye fiskefartøjer for de to virksomheder, der står bag Thyborøn Shipyard, Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S.

Vanddybden i havnebassinet er med renoveringen blevet forøget fra 4 til 6 m, og det bevirker dels, at der nu kan bygges betydeligt større fiskefartøjer end tidligere i dette havnebassin, og at virksomhederne nu også kan foretage krængnings- og stabilitetsprøver i samme havnebassin, som fartøjet bygges i.  

- Det forøger effektiviteten og reducerer omkostninger, at samtlige arbejdsprocesser på en nybygning kan foretages uden flytning af fartøjet undervejs, og vi er som havn glade for at kunne bidrage til omkostningsoptimering ved at bygge den rette infrastruktur til havnens virksomheder, siger Jesper Holt Jensen, direktør på Thyborøn Havn.

I samme byggeprojekt er der desuden etableret 167 m ny kaj med lette tilkørselsforhold til brug for fiskeriet på Isværkkaj, navnlig til transitfiskere fra Holland og Belgien og danske konsumfiskere.

 

Gode arbejdsforhold

De rammer, som arbejdet udføres i, har en betydning, både for den kvalitet der leveres, og den effektivitet som arbejdet udføres med. Det er afgørende, at havneinfrastrukturen følger med brugernes behov, og fartøjerne har det med at blive større.

Der er værftshavn i andre havnebassiner på Thyborøn Havn og både et 4 spors beddingsanlæg og sågar en flydedok med kapacitet på op til 9000 T, men virksomhederne Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S, der begge ligger placeret med en førsteklasses kajnær placering i Vestre Inderhavn, har begge så store produktionsarealer, at det ikke er bare lige at flytte til et andet og nyere havnebassin. Udstyr, værktøj, maskiner, komponentlager, reservedele og mandskabsforplejning, er alt sammen lige ved hånden, når nybygningerne bliver konstrueret i havnebassinet lige udenfor virksomheden.

Den kajnære beliggenhed giver basis for effektive arbejdsgange. Det var afgørende at få renoveret havnebassinet Vestre Inderhavn og få forøget vanddybde i dette havnebassin, som oprindeligt daterer helt tilbage fra 1935.

Nybygningen L 232 Tove Kynde, der bygges af Kynde og Toft til skipper Martin Kynde, der har valgt at skifte den blå trækutter, som han har fisket med i 6 år, ud med et moderne fartøj med bedre arbejdsforhold og øget driftssikkerhed.

Fiskerne

Når der investeres i et nyt fiskefartøj, er blyanten spidset så meget til, at solide kompetencer og et effektiv konstruktionsflow er afgørende for smedevirksomhederne, så de både kan tilbyde den absolut bedste pris og kvalitet til fiskerne.

Fiskerne får glæde af en stor knowhow, når de bestiller nybygninger i Thyborøn til en fair pris.

Det støtter Thyborøn Havn gerne aktivt op om som havn og bidraget er en top tunet infrastruktur, der tillader effektive arbejdsgange for omkostningsreducering.

 

Nybygning i Vestre Inderhavn

De første fartøjer er allerede bygget i det nye havnebassin og sat i drift. Der har været et konstant flow og non-stop bygning af nybygninger i Thyborøn i årevis, og der har absolut ingen driftstop været under renoveringen af havnebassinet.

- Det har krævet nøje planlægning af byggeprocessen at sikre undgåelsen af driftstop, og vi glæder os over, at det er lykkedes til fulde. Vi står i dag med en fuld opgraderet havn, hvor også de ældste havnebassiner lever op til nutidens behov. Udnyttelsen af havnebassinet er nu sikret mange år frem i tiden, og vi er meget glade for at kunne give gode arbejdshold til de mange håndværkere, der arbejder med bygning af nye fartøjer, på Thyborøn Havn, udtaler havnedirektør Jesper Holt Jensen.

Nyrenoveret kajanlæg med god plads til håndværkere

Nybygninger, der er skabt i det nye havnebassin

  • VA-72 K Sjøvik
  • VA97M Nordsö
  • L 426 Anders Nees
  • K. 375 Aalskere
  • L 820 Nana Cecilie
  • L 232 Tove Kynde , Sulehav Florø  og L 120 Linette er på vej

Læs mere om:

Flere Nyheder