Oprensning af kanal og indsejling overgår til Thyborøn Havn

Ny aftale mellem Kystdirektoratet og Thyborøns Havn sikrer gode indsejlingsforhold - og bringer havnen et skridt tættere på 10 meter vanddybde
af Helle Kristensen
02 okt 2019

Thyborøn Havn og Kystdirektoratet har netop underskrevet en aftale om oprensning af Thyborøn kanal. 

Frem til nu har opgaven med oprensning lagt under kystdirektoratet, men fremadrettet bliver det Thyborøns Havn selv der skal stå for opgaven med at sikre at kanal og indsejling bliver oprenset.

Hver dag flytter bølger og strøm store mængder sand til og fra kanalen i Thyborøn. Det betyder at jævnlig oprensning har været nødvendig, hvis man har skulle sikre, at sejlrenden minimum har haft en dybde på 8 meter. 

- Thyborøn Havn har i nogen tid ønsket at overtage opgaven, og nu har vi landet en aftale, der konkretiserer, hvordan det skal ske, når havnen overtager opgaven fra årsskiftet. Den tilgodeser både Thyborøn Havns behov og Kystdirektoratets behov for at bruge det oprensede sand til kystbeskyttelse af Harboøre Tange. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med havnen, siger kystdirektør Merete Løvschall fra Kystdirektoratet.

Ifølge aftalen skal Thyborøn Havn aflevere det oprensede sand på vestsiden af Harboøre Tange, når der er behov for kystbeskyttelse af tangen. Sandet vil blive brugt til sandfodring, der er en vigtig del af kystbeskyttelsen. Thyborøn Havn får et årligt tilskud på fire mio. kroner fra staten til at udføre oprensningen og levere det oprensede sand.

- Det har stor betydning for Thyborøn Havn, at vi nu selv kan tilrettelægge oprensningen. Det gør driften af havnen mere fleksibel, og det kan passes sammen med havnens øvrige aktiviteter, forklarer Jesper Holt Jensen der er havnedirektør for Thyborøns havn. 

Havnedirektøren forklarer ligeledes, at for Thyborøn Havn betyder overdragelsen af ansvaret om oprensning af kanal og indsejling også, at man bevæger sig tættere mod målet om at få øget vanddybden i havnens indsejling fra de nuværende 8 meter til 10 meter.
Den øgede vanddybde vil betyde, at havnen får bedre indsejlingsforhold for de større skibe, og tilstedeværelsen af disse kan ifølge Jesper Holst bidrage til en øget udvikling i havnebyen. 

Læs mere om:

Flere Nyheder