Overskuddet faldt markant hos FF Skagen

Dårligt år for salg af fiskemel og fiskeolie ses i regnskabet, og prisen på råvaren var for høj
09 apr 2019

FF Skagen fik næsten 3 mia. kr. i omsætning i 2018, men alligevel blev overskuddet reduceret markant til blot 6,9 mio. kr. i 2018. Det var prisen på den fisk, der blev købt af fiskerne, der var for høj, mens FF Skagen ikke fik mere for det færdige produkt.

Det er konklusionen for FF Skagen, der har fabrikker i Hanstholm og Skagen, hvor de producerer fiskemel og fiskeolie. Det er på den del af virksomheden, der blev sat penge til på, da Scandic Pelagic kom med et stort overskud i 2018. FF Skagen er nemlig også ejer af Scandic Pelagic, som blev købt i 2017. Og netop den del af virksomheden bidrog positivt til regnskabet med et overskud på lidt over 27 mio. kr. efter skat. Derfor er regnskabets pauvre resultat på blot nap 7 mio. kr. også udtryk for, at fiskemelsforretningen gik skidt i 2018.

Jens Borup, der er formand for FF Skagen, peger på, at øget kapacitet i Nordatlanten og dermed større konkurrence om råvaren, har gjort det svært at agerer i markedet.

- Men vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, sagde han i sin beretning på virksomhedens generalforsamling.

FF Skagen ligger også i en strid med Skat om et beløb på 39 mio. kr. Sagen handler om efteropkrævning af told på fisk fra tredjelande fra 1. januar 2015 og fremefter. Her mener Skat, at de har haft et krav på 39 mio. kr., hvilket FF Skagen afviser. Derfor kræver FF Skagen beløbet returneret til virksomheden, og de overvejer nu de videre skridt efter at der er blevet klaget til Skatteankestyrelsen.

 

FF Skagen ejer en lang række selskaber, der er knyttet til koncernen. Scandic Pelagic A/S, Handels Kompagniet Fiskerne A/S, FF Handelsafdeling Aps, H.F. Industrifiskehandel Aps og H.F. Transport & Fiskehandel A/S er 100 procent ejede datterselskaber.

FF Skagen deler ejerskabet med andre virksomheder i selskaberne Sweden Pelagic Västervik AB, Rygaard Fisketransport A/S, Nordlab A/S og Hanstholm Lossekompagni ApS.

FF Skagen forarbejdede 561.000 tons råvarer bestående af industrifisk og afskær fra filetfabrikker.

Egenkapitalen steg fra 329 mio. kr. til 578 mio. kr. Det skyldes en kapitalforhøjelse på 119 mio. kr. og indtægter fra salg af minoritetsandele i virksomheder på 123 mio. kr.

FF Skagen af har to ejere, FF Skagen Fond, der har 55 procent, hvilket er mindre end i 2017, og færøske P/F Havsbrun.

Flere Nyheder