Ph.d.-forsvar om biodiversitet i marine fiskesamfund

Forsvarer sin ph.d.-afhandling om betydningen af biodiversitetskrisen i marine fiskesamfund
af Claus Kirkegaard
12 maj 2020

Foto: Kenneth Løvholt

Ph.d.-studerende Aurore Maureaud, DTU Aqua forsvarer sin Ph.d-afhandling om biodiversitet i marine fiskesamfund d. 15. maj i år, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Aurore Maureaud og hendes kollegaer har testet sammenhænge mellem biodiversitet og økosystemfunktioner i naturlige, komplekse marine økosystemer og med teoretisk modellering af fødenet. 

Mange eksperimentelle studier har vist, at biodiversitet har en positiv indflydelse på økosystemers funktion, og at en stor artsrigdom resulterer i en større biomasse.

Men der mangler viden om, hvorvidt det også forholder sig sådan i naturen, ikke mindst i store og komplekse marine økosystemer.

Aurore Maureauds afhandling viser, at der i praksis ikke nødvendigvis er nogen tydelig positiv sammenhæng mellem antallet af arter og forskellige økosystemfunktioner, selv om man skulle forvente det ud fra teorierne. 

Afhandlingen understreger også vigtigheden af at inddrage forskellige mål, når man undersøger et økosystems generelle funktion, da én økosystemfunktion ikke nødvendigvis repræsenterer de andre funktioner i økosystemet.

Læs mere om:

Flere Nyheder