Professor med speciale i fiskeredskaber

Ludvig Ahm Krag er udnævnt til professor i fiskeriteknologi hos DTU Aqua. Her udvikler de nye fiskeredskaber sammen med fiskerne
af Claus Kirkegaard
25 nov 2020

Ludvig Ahm Krag på Powel Island. Foto: Bjørn Arne Krafft


Ludvig Ahm Krag har skiftet titlen som seniorforsker ud med titlen som professor i innovation af fiskeredskaber – et område, han har arbejdet med, siden han blev ansat på DTU Aqua i 2003.

Det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Det overordnede mål med forskningen i fiskeriteknologi er at sikre en bedre økonomisk og biologisk bæredygtighed i fiskeriet ved at udvikle redskaber, teknikker og metoder, som erhvervet kan bruge i praksis.

Ny teknologi bidrager til bæredygtigt fiskeri

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi har traditionelt beskæftiget sig med den fysiske udformning af fiskeredskaber. Ved at ændre på redskabernes design, gør man dem bedre til at selektere fangsten, så de i højere grad fanger ønskede arter og størrelser og mindsker uønsket bifangst. Den klassiske redskabsudvikling har fortsat fokus i forskningsgruppen, men nye teknologier får en stigende betydning. 

- Som de første har vi udviklet et kamerasystem, der kan sættes på trawlet, så fiskeren kan se, hvad han fanger, mens det foregår. I dag er fiskeri en forholdsvis blind proces, hvor fiskeren har meget lille føling med, hvilke arter og størrelser der fanges og ingen kontrol over det, og det er både et økonomisk og biologisk problem, forklarer Ludvig Ahm Krag. 

Undervandskameraerne giver så klare billeder, at det er muligt at identificere arterne, og derfor arbejder gruppen med kunstig intelligens og algoritmer, så arterne kan genkendes automatisk.  

- Det nye system skal hjælpe fiskerne med at træffe informerede beslutninger undervejs, så de langt bedre kan bestemme over og målrette fiskeriet, mens processen foregår. På den måde går økonomisk og biologisk bæredygtighed hånd i hånd, for som reglerne er, bliver fiskerne belønnet for at undgå uønsket fangst, siger Ludvig Ahm Krag. 

Strategisk samarbejde med virksomheder

Udviklingen af et kommercielt anvendeligt kamerasystem er foregået i samarbejde med en stor virksomhed, som også kan producere teknologien. Netop et tættere og mere strategisk samarbejde med virksomheder, der kan virkeliggøre forskningsgruppens designkoncepter, er et af gruppens fokusområder. 

- Vi har et stort fokus på at få implementeret vores forskning og de teknologier, vi udvikler – alt sammen for, at fiskerisektoren kan gøre det bedre, siger Ludvig Ahm Krag. 

Gruppens forskning har altid været anvendelsesorienteret og har ofte sat aftryk i fiskerilovgivningen. 

- Flere af de fiskeredskaber, vi har udviklet, er blevet implementeret i forvaltningen, og de fleste af de redskaber, som er i den tekniske fiskeriregulering i dag for vores farvande og i Nordsøen, er udviklet hos os eller i samarbejde med os, fortæller Ludvig Ahm Krag. 

Ved siden af forskningen har gruppen en væsentlig opgave som rådgiver af både danske myndigheder og EU om fiskeriteknologi. Desuden spiller undervisning en stigende rolle i gruppens arbejde. 

Med ombord på fiskefartøjer

Ludvig Ahm Krag er udover at være professor også faglig leder af forskningsgruppen i fiskeriteknologi ved DTU Aqua. Gruppen består aktuelt af tre professorer, fire forskere, to postdocs og tre ph.d.-studerende. Organisatorisk hører den til i Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning og har til huse i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. 

Placeringen i Nordjylland fremmer muligheden for tæt kontakt til fiskerierhverv, redskabsproducenter og andre, som gruppens forskning ofte udføres i samarbejde med, og den nye professor lægger stor vægt på at have føling med erhvervet. Han har flere gange været med til at fiske krill ved Antarktis, som er et af de mest teknologisk avancerede fiskerier i verden, og herhjemme er han løbende med kommercielle fiskekuttere på havet.

- Jeg søger aktivt at komme ud at fiske med forskellige fartøjer i forskellige fiskerier. Hvis ikke man har en helt up-to-date forståelse for det praktiske i de forskellige fiskerier, og hvad udfordringerne er, så skal man ikke bilde sig selv ind, at man kan være en del af løsningen, siger Ludvig Ahm Krag

Ludvig Ahm Krag startede sin karriere som kommerciel fisker. Siden tog han en kandidatuddannelse i fiskeri ved Universitetet i Tromsø (2002) og var med til at stifte en start-up-virksomhed. Han flyttede dog tilbage til Danmark og blev forskningsassistent på DTU Aqua i 2003. Her blev han udnævnt til forsker i 2009 og til seniorforsker i 2015, hvor han også blev faglig leder af DTU Aquas fiskeriteknologigruppe i Hirtshals.

Undervejs har han taget en ph.d.-grad på Aalborg Universitet inden for emnet selektion af torsk i slæbende redskaber.

Ludvig Ahm Krag blev udnævnt til professor 1. juli 2020.

Flere Nyheder