Sådan bliver de danske erhvervshavne påvirket af coronakrisen

Bl.a. i Thyborøn har de en forsigtig antagelse om, at landinger i konsumfiskeriet vil falde med mindst 10-15 procent, hvis krisen varer ved i maj o...
af Line Dalgaard Jensen
25 mar 2020

Coronakrisen vil komme til at påvirke den økonomiske aktivitet i Danmark, og forventes derfor også at påvirke de danske erhvervshavne.

Havnene har mange forskellige aktiviteter som blandt andet krydstogt, containergods og selvfølgelig fisker - og hvordan de vil blive påvirket økonomisk vil naturligvis afhænge af, hvilke aktiviteter de enkelte havne har.

I de danske havne gør man sig derfor allerede nu overvejelser om, hvordan deres økonomi bliver påvirket af coronakrisen.

 

Fiskerihavne vil blive ramt

I en af Danmarks største fiskerihavne, Thyborøn Havn har havnedirektør Jesper Holt Jensen et bud på udviklingen for fiskeriet som følge af krisen:

- Jeg tror ikke på nuværende tidspunkt, at industrifiskeriet i stort omfang vil blive påvirket med hensyn til den produktion, der foregår i Danmark. Til gengæld har vi en forsigtig antagelse om, at landinger i konsumfiskeriet vil falde med mindst 10-15 procent, hvis krisen varer ved i maj og juni. Hvis det sker, vil det selvfølgelig påvirke havnens økonomi, fordi vi får indtægter som følge af priserne på de fisk, der landes, siger havnedirektøren og fortsætter:

- Og så er der jo det helt særlige ved fiskeri, at man ikke altid kan sige, hvorfor mængderne varierer. Skyldes det corona, kan fiskerne ikke lokalisere fiskene. Eller sker landingerne andre steder? Det er svært altid at være helt sikker på de bagvedliggende årsager til udviklingen i fiskeriet.

Også krydstogthavne bliver ramt. Anløb af krydstogtskibe er over de senere år blevet en stadig større indtægtskilde for flere danske havne, men coronakrisen vil alt andet lige betyde en kraftig opbremsning i denne vækst.

 

Danske Havne: Situationen er alvorlig                                                                                                       

Hos brancheorganisationen Danske Havne er man selvfølgelig bevidst om usikkerheden omkring de danske havnes indtjening i 2020:

- Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan den økonomiske udvikling for de danske erhvervshavne vil blive som følge af coronakrisen. Når eksempelvis Mærsk melder ud, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme med et bud på årets indtjening i containertransport, viser det med al tydelighed, at 2020 vil være præget af stor økonomisk usikkerhed for hele branchen og dermed også for de danske havne. Vores beregninger viser, at hvis vi antager et fald i den samlede omsætning i de danske erhvervshavne på et sted mellem 10 og 25 procent, vil det svare til et omsætningstab på mellem 200 og 500 millioner, hvilket selvfølgelig vil kunne mærkes,” siger Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen og afslutter:

 - Her vil nogle havne selvfølgelig blive hårdere påvirket end andre afhængigt af deres aktiviteter, men for alle havne gælder det, at den økonomiske usikkerhed lige nu er betydelig - og hvis krisens omfang bliver værre end forventet, vil tabene selvfølgelig også overstige de værste skøn. Situationen er selvsagt alvorlig, og derfor kigger vi også på forskellige greb, der kan lette situationen for havnene, hvis vi kommer ud i et worst case-scenarie.

Læs mere om:

Flere Nyheder