Salget af is for nedadgående i Hvide Sande

Heldigvis har Hvide Sande Isværk overskud – penge på kistebunden og tro på fremtiden
13 maj 2020

Af Nancy Frich

Hvide Sande Isværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling, hvor Poul Johnsen Høj leverede en fyldestgørende beretning. I øvrigt den første, idet der sidste år var vagtskifte, hvor fiskeskipper Poul Johnsen Høj afløste Svend Bøndergaard på formandsposten.

En ganske anderledes en af slagsen, idet alt foregik helt efter de gældende afstands- og forsamlingsregler, som er gældende i landets corona-situation. Normalt kan Isværket mønstre omkring de 80 deltagere, men til denne atypiske generalforsamling, var der kun deltagelse af 14 aktionærer.

 

Stagnerende salg af is

Helt som de tidligere år, kunne formanden berette om et fald i omsætningen. Hvor det sidste år var et fald på 100.000 for 2018, var faldet for 2019 steget til at være faldet med 300.000 kroner. På trods af faldet lykkede det Isværket at komme ud med et overskud på 170.000 kroner.

- Det fine resultat skal ses i lyset af, at vi ingen større udgifter har haft til vedligeholdelse af maskinparken på isværket, lød det fra formanden.

På investeringssiden har isværket udskiftet en 30 år gammel skælismaskine med en ny til en halv million. I forbindelse med renovering af taget, er der gjort forberedelsen til udskiftning af øvrige maskiner i de kommende år.

 

Udlevering mod vest

- For et par år siden fik vi etableret isudlevering på vestsiden af bygningen og det har været til glæde for specielt de større fartøjer, som nu slipper for at skulle ind i inderhavnen og manøvrere på minimal vanddybde. På vestsiden har vi en længere kaj og en vanddybde på syv meter, så det var en god investering i fremtidens udlevering af is, vi der fik foretaget, forklarede Poul Høj, som samtidig kunne fortælle, at den vestligste at de gamle ispier var nedlagt.

 

Tror på industrifiskeriet

- Tobis- og brislingefiskeriet er som sædvanligt problematisk – selv om vi oplevede et historisk stort fiskeri ud for vores område, fik vores fiskere, på grund af dårlig biologisk rådgivning, ikke lov til at udnytte det. I år håber vi på en rimelig kvote tæt på os her i Hvide Sande. Vort største salg ligger i sommerperioden til industrifiskeriet. Vi sætter vores lid til at det bliver en god sæson. Vi er i hvert fald klar til at levere al den is der er behov for, lovede Poul Johnsen Høj.

 

Is leveres i baljer

For et par år siden blev der indledt et samarbejde med Danske Fiskeauktioner omkring levering af is fra Hvide Sande Isværk til auktionens afdeling i Thorsminde.

- Det er et samarbejde, som fungerer fremragende og som betyder at vi leverer 30 – 40 tons per uge på netop denne konto. Isen til vore kollegaer bliver leveret i baljer og kørt på lastbil til det gamle isværk i Thorsminde, hvor det omlæsses for suggestivt, at blive udleveret til fiskerne, lød det fra formanden.

 

Investering i værdipapirer

I slutningen af 2019 valgte vi at investere en del af vores kapital i værdipapirer. Ringkøbing Landbobank og Vestjysk Bank fik hver især 1 million kroner stillet til rådighed for, efterfølgende at skulle få det mest mulige ud af pengene. Det så lyst ud i starten. I øjeblikket er der ikke noget at råbe hurra for. Vi har valgt en fornuftig risikoprofil og vi tror i bestyrelsen på, at det vil rettet sig på investeringsfronten lidt på sigt, lød det optimistisk fra Poul Johnsen Høj.

Læs mere om:

Flere Nyheder