Skagen Havn er fortsat Danmarks største fiskerihavn

På trods af nedgang i både landingers vægt og værdi i 2020, er Skagen havn fortsat Danmarks største fiskerihavn
12 jan 2021

Ved udgangen af 2020 var samlet landingsværdi i Skagen havn på godt 989 millioner kroner, hvilket er en lille tilbagegang fra 2019, hvor værdien af landet fisk var på mere end én milliard kroner.
Der blev landet lige knap 290.000 tons fisk i 2020 i alt, mod 341.000 tons i 2019.
Med en markedsandel på 30,4 procent på vægten af landet fisk og 27,8 procent på værdien heraf, er Skagen stadigvæk Danmarks største fiskerihavn, efterfulgt af Hanstholm og Thyborøn.

-Vi er glade for at Skagen havn, på trods af en svær tid, stadig er Danmarks største fiskerihavn. Det er vores opfattelse at fiskeriets aktiviteter og markedssituationen har været betydeligt præget af den verdensomspændende pandemi, siger direktør for Skagen Havn Willy B. Hansen.

De dugfriske tal og statistikker er udarbejdet af Fiskeristyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Når der i statistikkerne står ”landede fisk”, er det således fisk, der kommer over kajen i den pågældende havn, som er fanget af det skib, der lander fisken, der henvises til. Ikke eksempelvis fisk der landes af et fragtskib.

Udenlandske fiskefartøjer lander i Skagen havn
Ud fra statistikken er 52 procent af alle landinger af fisk i Skagen havn fra udenlandske fartøjer. Det var blandt andre skibe fra Grønland, Færøerne og Litauen, men i særdeleshed fartøjer fra Norge og Sverige, som i 2020 stod for henholdsvis 16 procent og 20 procent af alle landinger i Skagen fordelt på vægten.
Sild, makrel, industrifisk, rejer og jomfruhummere, er de arter der landes flest af i Skagen havn.

Den nye havneudvidelse - Etape 3 er klar til overdragelse i 2021
Fiskeriet er til stadighed en betydelig del af Skagen havns DNA og med den nye havneudvidelses snarlige færdiggørelse, vil faciliteter og infrastruktur for fiskerirelaterede aktiviteter i høj grad være forbedret. 

- De nye faciliteter på Etape 3 af havneudvidelsen forventes at være klar til at blive overdraget til de kommende lejere her i første kvartal af 2021, og med det nye landareal på 190.000 kvm med godt 1000 meter kajer, vil der fortsat være plads til vækst for fiskerirelaterede aktiviteter og for havnens øvrige kunder, uddyber Willy B. Hansen. 

Læs mere om:

Flere Nyheder