Skagen Havn: Fuld gang i havneudvidelsen

Det går efter planen med havneudvidelsens Etape 3 i Skagen Havn
af Claus Kirkegaard
21 nov 2019

Skagen Havn er i fuldt sving med Etape 3 af havneudvidelsen, hvor uddybning af bassiner, indpumpning af sand og opbygning af moler er i fuld gang. Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten, oplyser Skagen Havns hjemmeside, hvor du også kan følge med i, hvordan det går med udvidelsen på billeder og video.

Fuld gang i uddybning
Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten fra henholdsvis Sverige og Norge. Der begynder at blive lavvande i konstruktionsområdet og land skyder op.

Der er blevet lagt udløbsledning af kølevand fra FF Skagen, som løber under det nye havneareal.

Der er fortsat løbende leverancer af sten fra forskellige skibe og pramme til opbygning af stenkastninger og moler. I de kommende uger starter ramning af de nye kajer og opbygning af det yderste, nordlige molehoved, hvortil der bliver offentlig adgang, når konstruktionsarbejdet er færdiggjort.

Du kan se en statusvideo fra oktober måned her

Billeder fra oktober måneds arbejde kan du følge med i her

Status for oktober:

 • Indpumpning af sand bag kaj 7 er færdiggjort
 • 765.000 m3 sand og 100.000 tons sten er indbygget
 • Forankring af kaj 7 er færdiggjort
 • Udlægning af udløbsledning fra FF Skagen
 • Uddybning/indbygning pågår, "Mjølner R" er ankommet til projektet
 • Etablering af stenkastning, runding af den nye stenkastning.

Fakta om havneudvidelsen

 • 190.000 m2 nyt landareal – heraf 155.000 m2 til udlejning.
 • 1050 meter ny kaj.
 • Vanddybde 10-13 meter ved kaj.
 • Større vanddybde i indsejlingen (vanddybde øges fra 12 til 16 meter.)
 • Større vanddybde ved krydstogtskajen (vanddybden øges fra 11 til 12,5 meter.)
 • Væsentligt forbedret besejlingsforhold til Østhavnen (bredere indsejling.)
 • FF Skagen A/S har sikret sig 60.000 m2 til etablering af bl.a. lagerhaller og containerterminal.
 • Pelagia AS har sikret sig 38.000 m2 til at etablere en fiskeindustri med forarbejdning af pelagiske fiskearter.

Læs mere om:

Flere Nyheder