Skrubbens lange vandring

I et pilotprojekt mærker DTU Aqua skrubber i Roskilde Fjord for at få mere viden om skrubbens gydevandring
af Claus Kirkegaard
21 maj 2019

I Danmark gyder skrubber i vintermånederne, men forskerne ved stadig meget lidt om, hvor gydningen foregår i de danske farvande. Derfor prøver DTU Aqua lige nu at kortlægge skrubbers gydevandring i Roskilde Fjord i samarbejde med lokale fiskere, skriver Fiskepleje.dk

Det er vigtigt at vide, hvor forskellige fiskearter gyder for både at kunne beskytte de gydende fisk og fiskeynglen og de områder, hvor gydningen finder sted.

Derfor påbegyndte DTU Aqua i efteråret 2018 et pilotstudie i Roskilde Fjord. Formålet er at undersøge, om det er muligt at mærke skrubber med akustiske sendere og følge fiskenes vandringer igennem hele deres gydeperiode.

I alt blev 27 skrubber mærket med akustiske sendere, og resultaterne viser indtil videre, at langt de fleste skrubber svømmer nordpå, da en stor del af de mærkede fisk blev registret ved de lytteposter, der står ved Dyrnæsrenden over 10 km nord for det område, hvor fiskene blev sat ud. Langt de fleste skrubber passerede lytteposterne ved Dyrnæsrenden inden den 31. december 2018.

Længere nordpå kan man kun gætte sig til skrubbernes ruter, da der ikke er placeret lytteposter nord for Dyrnæsrenden.

Af de 19 skrubber, der passerede Dyrnæsrenden, er tre fisk indtil videre vendt tilbage. Forskerne fra DTU Aqua håber, at der kan nå at komme flere registreringer, inden batterierne udløber i maj eller juni måned 2019, og pilotprojektet slutter.

Foto: Mads Christoffersen, specialkonsulent DTU Aqua

 

Læs mere om:

Flere Nyheder