Stort område med iltmangel ved Bornholm

Årets Østersø-togt med forskningsskibet Dana viste bl.a. et stort område med iltsvind øst for Bornholm
af Claus Kirkegaard
24 nov 2020

Første del af DTU Aquas efterårstogt i Østersøen er nu overstået. Togtet varede fra 3. til 19. november. Togtet viste et stort område øst for Bornholm med massivt iltsvind.

Østersøen er et farvandsområde, der i perioder lider af iltmangel i de dybere dele, og denne udvikling ser ud til at være blevet værre i de senere år. På dette års efterårstogt med havforskningsskibet Dana i Østersøen oplevede vi et meget stort område lige øst for Bornholm, der var helt iltfrit eller havde så lav en iltholdighed, at meget få dyr ville kunne overleve. Man vurderer, at ved et iltindhold på under 1,5 ml O2/L vil torsk ikke opholde sig i længere tid, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Men det er ikke kun torsken, der kommer i vanskeligheder, når der ikke er ilt ved bunden, og nogle af de andre dyr, der lever på bunden, kan ikke på samme måde slippe væk, som torsken kan, og risikerer derfor at dø. Det er f.eks. tilfældet med den lille østersøkrebs, Saduria, som er et lille bunddyr, der bliver 5-6 cm lang, og som historisk har haft stor betydning for torskens diæt. På dette års togt fandt DTU Aqua kun tre Saduria på de første ni dage, hvor de for 8-10 år siden kunne få hundredvis af dem på en tur. 

Læs mere om togtet og hvorfor iltsvind opstår

 

Danas efterårstogt i Østersøen

Marie-Storr Paulsen var togtleder på første del af Danas efterårstogt i Østersøen, det såkaldte BITS-togt (Baltic International Trawl Survey), hvor forskere fra DTU Aqua undersøger, hvordan det står til med fiskebestandene.

Togtet fandt sted fra 3-19. november 2020. 

På togtet indsamles der data om fiskebestande, iltforhold m.v. på 50 positioner, udvalgt af ICES, Det internationale Havforskningsråd. Andre lande i Østersøområdet har fået tildelt andre stationer.

Læs mere om:

Flere Nyheder