Styrbare trawlskovle reducerer brændstofforbruget

En ny type styrbare trawlskovle kan gøre fiskeri efter torskefisk og fladfisk mere skånsomt og reducere kutternes forbrug af brændstof
af Claus Kirkegaard
24 nov 2020

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP - har i samarbejde med DTU Aqua og skovlvirksomheden MLD iværksat et projekt - STEER - som skal udvikle styrbare trawlskovle, der kan gøre fiskeriet efter torskefisk og fladfisk mere skånsomt og samtidig være brændstofbesparende, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. 

Fordel for miljø og økonomi

De nye trawlskovle vil kunne styres, så de ikke kommer i kontakt med havbunden. Dermed kan man minimere de fysiske skader og samtidig reducere forbruget af brændstof betydeligt.

Brændstofforbruget bliver også mindre, fordi man kan tilpasse trawlets position i forhold til placeringen af fiskestimer i vandsøjlen. Det betyder, at man kan følge og fange fisken mere effektivt.

- Vi ved endnu ikke, hvor meget man kan reducere forbruget af brændstof, men det er formentlig omkring 10-20 pct., lyder det fra projektleder Barry O´Neill, som er seniorforsker ved DTU Aqua, i pressemeddelelsen.

- Ideelt set vil de nye, styrbare trawlskovle give både en miljømæssig og en økonomisk gevinst i kraft af det mindre brændstofforbrug. Desuden kommer der formentlig på længere sigt strammere krav til fiskeredskabers skånsomhed, og det vil også være med til at gøre den nye løsning attraktiv for fiskerne, vurderer han.

Nedskalering kræver ny teknologi

Det er Esbjerg-virksomheden MLD, som står for det tekniske udviklingsarbejde i projektet, mens forskere fra DTU Aqua undersøger effekterne af at bruge de styrbare skovle. De vil forsøge at sætte tal på både redskabernes effektivitet, fiskernes økonomiske gevinst og fordelene for miljøet.

MLD har allerede med støtte fra GUDP´s søsterprogram MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – udviklet en prototype af de styrbare trawlskovle til fiskeri efter brisling og tobis, men det er nødvendigt at nedskalere udstyret, hvis skovlene skal kunne bruges til de mindre kuttere, der fisker torskefisk og fladfisk.

- Nu skal udstyret tilpasses et væsentligt mindre trawl. Derfor skal vi nedskalere skovlene fra 12 til 3-4 kvadratmeter, og det kræver et helt andet design og et nyt styresystem, forklarer Barry O´Neill.

Tester på Havhesten

De store trawlskovle, som MLD har udviklet, er hydraulisk styret. Det hydrauliske udstyr er imidlertid meget tungt, og derfor skal det nye, mindre styresystem være elektronisk. Det kræver teknologisk udvikling.

I projektet vil MLD derfor udvikle og fremstille en ny prototype, der skal testet på DTU Aquas forskningsskib Havfisken, som størrelsesmæssigt passer til fiskeri af torskefisk.

GUDP har bevilget fire en halvmillion kroner til udviklingsarbejdet.

Flere Nyheder