Styrket kontrol af fiskeriet i Skagerrak

Kontrolskibet Vestkysten udfører nu en mere effektiv og målrettet kontrol af både danske og udenlandske fartøjer
31 okt 2019

Af Nanna Møller, direktør, Fiskeristyrelsen

I lyset af bl.a. en betydelig forøgelse af fiskeriaktiviteten i Skagerrak i år har Fiskeristyrelsen for nylig styrket tilstedeværelsen og kontrollen til søs i farvandene omkring Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Thyborøn. Det betyder, at styrelsens kontrolskib Vestkysten nu vil være til stede i farvandene omkring Jammerbugten døgnet rundt og kun gå i havn ved nødvendige besætningsskift o.lign. Som følge heraf kan der udføres en mere effektiv og målrettet kontrol til søs af både udenlandske og danske fartøjer.

Styrkelsen af Vestkystens tilstedeværelse i Skagerrak følger op på fiskeriminister Mogens Jensens udmelding om, at der er behov for mere kontrol i dette område, så vi kan sikre, at der ikke fanges mere, end kvoterne tilllader, og at der ikke fiskes i forbudsområder. Dette er særligt vigtigt i en situation, hvor antallet af aktive fartøjer er steget markant i forhold til foregående år.

Ud over muligheden for at kunne øge kontrollen til søs, vil den forøgede tilstedeværelse af Vestkysten forhåbentlig også kunne have en præventiv effekt ift. potentielle regelbrydere. Intensiveringen af kontrollen til søs ligger også i forlængelse af den indsatsplan om en styrket kontrol i Skagerrak, som den tidligere regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog i 2018 mhp. at imødegå, at fiskeri i ét farvand afskrives på kvoten i et andet farvand.  

Ud over Danmark og Sverige, er Nederlandene det EU-land, som har størst fiskeriaktivitet i Skagerrak. 

Læs mere om:

Flere Nyheder