Thyborøn får tilladelse til at uddybe sejlrende

Thyborøn Havn har i 10 år arbejdet på at få vanddybden i Thyborøn Kanal og dermed i indsejlingen til havnen forøget. Og nu er tilladelsen i hus
03 nov 2020

- Det er stort – det er meget stort!

Sådan lyder det fra Thyborøn Havn, der i 10 år har arbejdet på at få vanddybden i Thyborøn Kanal og dermed i indsejlingen til havnen forøget. Efter overdragelsen af oprensningsansvaret i 2019 indsendte de straks en ansøgning til Kystdirektoratet om miljøtilladelse til at foretage uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn.

På grund COVID-19 har det taget tid at få ansøgningen behandlet og få et endeligt svar herpå. Men nu er det en realitet og tilladelsen er i hus. 

At der er brug for en uddybning, er Thyborøn Havn slet ikke i tvivl om. Havnen udvikler sig, og det samme gør fartøjerne. De er blevet større inden for alle områder.

- Vi oplever, at større og større godsfartøjer anløber Thyborøn Havn. Industrifiskernes fartøjer, der lander fisk til fiskemelsfabrikken, bliver også større og større, hver gang der bygges nye. Også offshore fartøjerne vokser i størrelse i takt med, at havvindmøllerne bliver større. Der er bare et tiltagende behov for øget vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn Kanal, lyder det i en pressemeddelelse fra havnen. 

 

10 år er lang ventetid

Men 10 år har været længe at vente på at kunne følge med udviklingen og udvide kapaciteten i indsejlingen, så den vil kunne følge med de tiltagende behov for øget vanddybde. Derfor besluttede havn at arbejde sig hen imod selv at kunne foretage investeringen.

Første skridt var at få overdraget oprensningsansvaret fra staten, og det fik de i 2019. Det næste var at få miljøtilladelse til at forestå selve uddybningen, og det har havnen fået lige nu.

Planlægningen af uddybningen har været i gang under hele processen, og nu glæder Thyborøn Havn sig så til at komme i gang med de indledende tiltag til at forestå selve uddybningen og få opgaven sendt i udbud.

 

Udnyttelse og timing

Uddybningen af indsejlingen i Thyborøn Kanal er en stor investering for Thyborøn Havn. Derfor har de også arbejdet nøje med at finde en god anvendelse til det materiale, der vil blive fjernet under uddybningen af indsejlingen, så de opnår det helt optimale udbytte. Materiale fra uddybningen vil bl.a. blive brugt i udvidelsen af Sydhavnen, hvor der er stigende godsaktivitet.

I første omgang vil de forberedende tiltag til modtagelse af materialet fra uddybningen i Sydhavnen blive udført. En kølevandsrende til virksomheden FMC vil blive flyttet længere mod syd, og der skal indarbejdes hensyn til vindmølledæmningen på Rønland, så den ikke på noget tidspunkt bliver sat ud af drift under opfyldningen. Disse aktiviteter vil komme til at præge foråret 2021.

I maj og juni måned kan der af miljømæssige hensyn ikke uddybes i Thyborøn Kanal. Selve uddybningen forventes derfor at ville kunne sættes i gang i sensommeren 2021.

- Ved udgangen af 2021 håber vi således endelig at have en sejlrende med 10 m vanddybde ind til Thyborøn Havn, hele vejen ned til Sydhavnen - og det bliver helt fantastisk spændende at komme videre med. Vi glæder os meget til selve uddybningsarbejdet og til at kunne tilbyde den nye vanddybde for havnens kunder om bare cirka et års tid, slutter Thyborøn Havn.

Læs mere om:

Flere Nyheder