Tilfredsstillende 2019 i Hirtshals Havn

Med et regnskabsresultat på 10,3 mio. kr. kan Hirtshals Havn se tilbage på et tilfredsstillende 2019, som bl.a. bød på vækst inden for den samlede...
01 maj 2020

2019 var året, hvor Hirtshals Havn oplevede vækst samlede tilførsel af fisk. De fik nemlig manifesteret sin position inden for den skandinaviske laksesektor.

Det skriver havnen på sin hjemmeside, hvor de ser tilbage på et regnskabsår præget af forretningsmæssig konsolidering og en omsætning på 76,1 mio. kr.

Væksten i tilførsler skyldtes hovedsageligt etableringen af Hav Lines lakseterminal på Industrikajen og de 2-3 ugentlige anløb af slagteskibet "Norwegian Gannet", som leverer laks fra laksefarme i henholdsvis Norge og Skotland. Samlet set har tilførslerne af fisk aldrig været større på Hirtshals Havn, og i 2019 nåede den samlede værdi af tilførslerne således 1,46 mia. kr.

Foruden en positiv udvikling inden for fisken kan Hirtshals Havn også præsentere en vækst inden for bil- og passagertrafikken på 2,9 % fra 2018 til 2019. Ligeledes er omsætningen for udlejningen af arealer vokset med 4,7 % over perioden. En stigende interesse for havnens geografiske beliggenhed samt velfungerende transportmuligheder med bane, sø og vej skaber grobund for, at havnen har en klar forventning om yderligere vækst inden for arealudlejning over de kommende år.

Hirtshals Havn ser nu frem mod 2020 og 2021, som forventes at blive nogle spændende og vækstprægede år. Her forventer havnen en positiv udvikling i tilførslerne af fisk, ligesom det forventes, at godstransporten vil fortsætte på det vækstspor, som det har fulgt det seneste årti.

Havnen er imidlertid også klar over, at den recession, der som konsekvens af COVID-19 pandemien, præger Europa, vil betyde en omsætningsnedgang i 2020. Dette forventes dog ikke at påvirke de langsigtede udviklingspotentialer.

Læs mere om:

Flere Nyheder