Tilskudsmuligheder til fisker- og akvakulturerhvervet

Der er nu åbnet for tilskudsmuligheder til fiskeri- og akvakulturerhvervet frem til 7. oktober 2019
af Claus Kirkegaard
13 aug 2019

Via det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond, er der nu åbnet for at søge tilskud fra ordningerne "Fælles indsatser fiskeri" og "Afsætningsfremme"

Der er åbnet for ansøgninger fra den 12. august til den 7. oktober for begge ordninger.

For "Fælles indsatser fiskeri" er formålet, at der gives tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter ved at fremme enten innovation eller fisker-forsker samarbejdet:

1) Innovation i fiskeri og værdikæden for fiskervarer kan ske ved at udvikle nye produkter, processer, teknologi, organisering og forvaltning.

2) Fisker-forsker samarbejdet kan fremmes med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet vedrørende netværksaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg, dataindsamling, indsamling og formidling af viden, forskningsresultater, best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

For "Afsætningsfremme" gælder det, at der kan gives tilskud til projekter, hvor formålet er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter gennem tilskud til følgende indsatsområder:

1) Afsætning af kystfiskeres fangster,

2) Afsøgning af nye markeder,

3) Udvikling af afsætningsmuligheder for discard,

4) Oprettelse af producentorganisationer,

5) Fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og

6) Fremme og udvikling af certificering og mærkning.

          Du kan læse mere om tilskudsordningerne her

Læs mere om:

Flere Nyheder