Tjek altid om din bundmaling er lovlig at bruge

Bundmaling til skibe indeholder giftige stoffer, og er derfor underlagt en række krav. Vælg den rigtige og lovlige med Miljøstyrelsens liste
30 mar 2020

Bundmaling til skibe bliver tilsat kemiske stoffer, der begrænser alger, muslinger og krebsdyr i at gro fast på skibet af hensyn til skibets manøvredygtighed og brændstofforbrug. Disse stoffer – eksempelvis kobberforbindelser – kan være farlige for dyrelivet i vandet. Derfor gælder der strenge krav til produkter, der indeholder dem. 

Når du vælger en bundmaling, skal du være opmærksom på, at der er trådt nye regler i kraft, og der kan derfor være bundmalinger i butikkerne, der ikke længere er tilladte at anvende i Danmark. 

For at vejlede forbrugere og forhandlere har Miljøstyrelsen nu offentliggjort en liste over bundmalinger, der er lovlige at importere, forhandle og anvende på skibe under 24 meter. Se listen her

Gode råd om bundmaling

1. Undlad at vaske eller skrubbe bunden på en båd, der er malet med bundmaling, så længe båden er i vandet. 

2. Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden bliver vasket om efteråret. Her findes det meste af det kobber, som bliver vasket af. 

3. Når båden males eller slibes, lægges en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen, og aflever det i havnens miljøcontainer. 

4. Brug havnens udstyr eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling. 

5. Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling. 

6. Sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen i god tid forud for behandlingen. Så kan kommunen rådgive om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen, herunder om håndtering af det afrensede

Læs mere om:

Flere Nyheder