To danske værfter kæmper om at bygge kontrolskib

Værfter fra Skagen og Hvide Sande er som de eneste blevet prækvalificerede til at bygge Danmarks nye kontrolskib
22 jan 2020

Fiskeristyrelsen skal bygge et nyt kontrolskib, der skal erstatte det nuværende ”Vestkysten”. Det nye skib skal føre kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak og forventes taget i drift i 2022. Første etape af udbudsprocessen er nu gennemført og der er udvalgt to værfter, der kan byde på opgaven. De to værfter er Karstensens Skibsværft A/S fra Skagen og Hvide Sande Shipyard A/S.

- Jeg glæder mig over, at vi har to gode, danske værfter med i opløbet, som begge har erfaringer med store og komplekse skibsprojekter. Samtidig skaber værfterne fra Skagen og Hvide Sande vækst og arbejdspladser i Nord- og Vestjylland og dermed bedre balance i hele Danmark, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

Skibet skal opfylde de strengeste krav til udledning af miljøskadelige stoffer, ligesom værfterne vil blive bedømt positivt, hvis de kan foreslå ekstra miljø- og klimarigtige løsninger i forhold til brændstofforbrug, isolering, materialevalg mv.

- Vi stiller også høje krav til de værfter, der kan byde på opgaven. Ved udvælgelsen af det vindende tilbud vil der bl.a. blive lagt vægt på, at værfterne kan tilbyde miljø- og klimaeffektive løsninger, ligesom det vindende værft naturligvis skal overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Der er derfor al mulig grund til at tro, at det vindende værft vil kunne levere et kontrolskib i topklasse, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

 

Skibet skal fremtidssikres

Med de voksende kontrolkrav som følge af bl.a. Brexit og flere miljøforpligtelser er det helt afgørende, at der kan leveres en effektiv kontrol til søs i årene, der kommer.

- Et nyt kontrolskib skal fungere mange år ud i fremtiden. Vi lægger derfor vægt på, at vores nye skib bliver så fremtidssikret som muligt. Det gælder selve kontrolopgaven, herunder mulighed for håndtering af droner, men også ved at bygge et skib med meget høje miljøstandarder og med mulighed for løbende tilpasninger, f.eks. i forhold til eldrift, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

Værfterne har nu ind til slutningen af februar til at indsende deres bud på byggeopgaven. Det forventes, at der er skrevet kontrakt med det vindende værft i juni 2020. Prisen for bygningen af skibet er i udbudsmaterialet anslået til 160 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond.

Læs mere om:

Flere Nyheder