Åbent brev til fiskeriminister Esben Lunde Larsen 

Poul Rasmussen, Solrød Strand, skriver: Jeg beklager meget, at jeg må rette henvendelse direkte til dem hr. minister, men det er en nødvendighed, da d
30 jun 2017

Poul Rasmussen, Solrød Strand, skriver: Jeg beklager meget, at jeg må rette henvendelse direkte til dem hr. minister, men det er en nødvendighed, da de ansvarlige myndigheder tilsyneladende nægter at tage stilling til så alvorligt et problem som sundhedsfare.

I 37 år har jeg fisket med bundgarn på godkendte pladser nær Avedøre Kloakværk. Desværre har kloakværket med godkendelse fra Hvidovre Kommune udvidet til dobbelt kapacitet, og nu ønsker man yderligere udledninger med forurening fra KP Kelco.

Uden at vi har været inddraget, som loven foreskriver, så udleder man kemikalier, medicinrester, miniplast, colibakterier m.m. Hertil rensning af tanke og overløb uden rensning. Den godkendende kommune frasiger sig alt ansvar og nægter at undersøge vandkvaliteten i vort fiskeområde.

På trods af at Fiskeriloven ikke blev overholdt af Hvidovre Kommune, og 10 siders kritik fra Miljøklagenævnet, blev vi henvist til civilt søgsmål. Det har vi ikke midler til, da vores omsætning er halveret. Kommunen forholder sig passiv.

Begrundelsen for manglende partshøring var bevidst fejloplysning til Miljøstyrelsen om, at man ikke vidste, der var fiskeri i området.

Loven er tydelig. Man må ikke hindre lovlig fiskeriaktivitet; der må ikke laves ændringer i havbunden og skabe uklart og urent vand, der forringer fiskeriet. Alligevel accepterer Hvidovre Kommune yderligere forurening med udledninger fra KP Kelco, som normalt sender sine giftige affaldsstoffer til Tyskland. På land er man tvunget til VVM-undersøgelse. Det nægter kommune i vort fiskeområde.

Hvidovre Kommune har i anden anledning lavet undersøgelser af ålegræsset og konstateret, at det er ødelagt tæt på udledningerne og vores garn.

Den kendsgerning ønsker kommunen ikke at kommentere. Vi har haft stor hjælp af Danmarks Fiskeriforening; desværre uden positivt resultat.

I forbindelse med yderligere belastninger af havmiljøet foreslog vi igen flytning af to nærmeste garn. Stadig uden gehør, så nu ligger sagen igen hos myndighederne; nu i Viborg. Grundet udflytning af styrelsen, så er vi oplyst om meget lang behandlingstid.

Sideløbende med fornyet klage har vi rettet henvendelse til sundhedsmyndighederne for at få belyst, om der er sundhedsfare ved at fiske i forurenet vand. På anbefaling rettede vi den 8. marts 2017 henvendelse til Arbejdstilsynet og vedlagde over 60 sider med dokumentation af giftige udledninger.

Den 29. marts 2017 sendte Arbejdstilsynet sagen til Søfartsstyrelsen, som videresendte sagen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samt Miljøstyrelsen. Disse returnerede sagen til Søfartsstyrelsen.

Den 9. maj 2017 sendte Søfartsstyrelsen sagen til Fødevarestyrelsen i Glostrup.

Den 15. juni 2017 sendte Fødevarestyrelsen sagen til Miljø- og Arbejdsmyndighederne. Jeg håber, at den lange omvej har ramt rette myndighed, og at dokumentationen er medsendt, så korrekt afgørelse bliver tilfældet baseret på facts og ikke skøn.

Jeg håber, at de hr. minister vil bruge deres indflydelse; det lange forløb taget i betragtning, og få undersøgt, hvorfor godkendende myndighed ustraffet kan nægte at overholde gældende lovgivning, samt deres kommentar til, at foreløbig 6 instanser har sendt ”aben” videre med hensyn til vurdering af mulig sundhedsfare i vort lovlige bundgarnsområde.

Vi overveje generationsskifte hvis muligt; men kan anstændigvis ikke overlade, førend sundhedsfaren er afgjort.

 

Flere Nyheder